Ligustrum ovalifolium / Haag liguster

Zie Plantengids Willaert en OA

Geachte Zorgverzekeraars.

Zojuist, op de terugweg van Nederland naar Spanje zag ik tussen al de Gele – een paar Groene – maar ook een paar Witte Hesjes. Het waren de mensen uit de Zorg, en het zou me niet verbazen als een Witte Tornado zich naar Nederland verplaatst en voorlopig niet zal overwaaien. Daarnaast ontving ik onderstaande brief die ik onder de aandacht breng van alle zorgverzekeraars van Nederland.

Beste Zorgverzekeraars

Mijne dames en heren

Vorige week heb ik onderstaande brief gestuurd die betrekking heeft op de ondersteuning waarmee een Persoonsgebonden Gezondheids Dossier op de rails kan worden gehouden. Uit de reactie heb ik begrepen dat er meer mensen delen in de overtuiging dat het met de ICT in de Zorg goedkoper en vooral beter kan. Mijn kleine praktijk heeft volgens een landelijke analyse in drie jaar een bezuiniging van 1,7 miljoen euro opgeleverd. Doorberekend naar alle patiënten in Nederland is dit een bezuiniging van 3 Miljard Euro op jaarbasis. Het is mijn ervaring dat Mantelzorgers, alleenstaanden met chronische ziekten en wereldreizigers enorm profijt van het Persoonsgebonden Medisch Dossier hebben. Helaas had ik het betrokken banknummer niet in volledigheid weergegeven. Met veel excuses. Het gaat om een bedrag van ongeveer 10.000 euro totaal waarmee we dit systeem een jaar langer op de rails kunnen houden en kwalitatief verder kunnen ontwikkelen. Na dit jaar verwacht ik dat het op eigen kracht verder kan worden uitgerold. Begunstigers worden vriendelijk verzocht hun logo aan mij op te sturen zodat die gedurende 1 kalenderjaar in www.Cito-online.nl en in www.prima-pas.nl zullen worden verwerkt. Met vriendelijke groet Walter Schrader

Remedi (Redistributie Medische Instrumenten)

Postbus 170 2300 AD LeidenNL 12 INGB 0004251896

Ps Donaties van 20 euro en hoger krijgen een jaarabonnement op de het Persoonsgebonden Gezondheids Dossier en een literaire verrassing thuisgestuurd.

Als allereerste heb ik  voor alle Pieten en mijzelf een bedrag van 3000 Euro overgemaakt voor een prima-pas voor mezelf, alle Hulpsinterklazen en de Pieten.  

Hoogachtend

De Sint

Patient breekt macht Zorgverzekeraars.

Beste Paashaas, beste Kerstman, geachte Heer Oomen.

Veel werknemers van zorgverzekeraars schamen zich over de rol die hun bedrijftak tegenwoordig speelt in de Zorg en je kunt tegenwoordig op een feestje maar beter niet zeggen dat je voor een zorgverzekeraar werkt. Dat is sneu en dat moet anders.  Wat is een goede strategie om dit om te buigen?

Ons Doel is de medische Zorg in Nederland goed en toegankelijk te maken. Ik zeg maken omdat houden niet meer van toepassing is. De opleiding van huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, dietisten. praktijkondersteuners , pedagogen, psychologen,  analisten, verzorgenden en verpleegkundigen is nog steeds goed te noemen. De Zorg van Nederland stond internationaal in hoog aanzien, maar de organisatie  systeem vertoont vele symptomen van een ernstige ziekte. De fundamenten waar deze Zorg op gebaseerd is namelijk solidariteit, empathie, compassie en liefde zijn door de opeenvolgende regeringen is innige samenwerking met onze zorgverzekeraars vervangen door verdienmodellen, management, controlesystemen, wantrouwen, vinkenlijsten, cynisme  en zakkenvullerij.  Dat  marktsysteem blijkt jaar in jaar uit duurder en duurder te worden. Verzekeraars maken forse winst, de salarissen in de zorg worden steeds lager,  personeel stapt eruit met burn-out klachten en vervanging is niet te vinden. Een goed lopend initiatief,  de Cooperatie voor  Eerste Lijn  Leidse Cello bleek naast goede Zorg ook een bezuiniging op te leveren van tientallen miljoenen, maar werd door de inkopers van Zorg en Zekerheid stelselmatig gedwarsboomd omdat de solistisch werkende huisartsen allemaal binnen de regels  van de door hen aangestuurde organisatie moesten werken.  Cello weigerde een veel te duur ICT systeem aan te schaffen wegens evidente belangenverstrengeling, omdat nota bene een van de zorginkopers van Zorg en Zekerheid in de Raad van Advies zat van het bedrijf. Cello werd opgeheven.  Uit een landelijke analyse bleek achteraf dat alleen al het driekoppig bestuur van Cello met hun solo praktijken een bezuiniging hadden opgeleverd van meer dan 1 miljoen Euro op jaarbasis. Daarnaast blijkt uit grootschalig onderzoek dat patienten in een solopraktijk langer leven.  Goed en goedkoop kan dus heel goed samengaan omdat het gekoppeld is aan verantwoordelijkheid, korte lijnen, solidariteit en inlevingsvermogen.

Mijn voorstel is dat patienten uit dit soort solistische praktijken voordeel hebben van de bewezen effectiviteit middels een terechte en onderbouwde korting op hen premie. Dit kan blijkens die landelijke analyse oplopen tot een voordeel van 500 euro per jaar.  Ook het eigen risico kan dan drastisch omlaag.

Een efficient werkende zorgverzekeraar met weinig overhead kan voor de patienten van die praktijk een zeer wel zeer goedkope collectieve verzekering aanbieden. Ook de overheid zou dit kunnen doen. Ik zou de Paashaas willen vragen een lijstje te maken van huisartsen die aan dit experiment ten bate van de patienten en de goede Zorg zouden willen deelnemen.

Ons Doel is de Zorg goed en toegankelijk te houden.

Aan de lezers vraag ik deze boodschap te delen en zich aan te sluiten bij Minder Markt en meer Zorg.

Sinterklaas.