Helleborus orientalis / Kerstroos

Zie Plantengids Willaert en OA

Lupinus ‘My Castle’ / Lupine

Zie Plantengids Willaert en OA

Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert’ / Herfstanemoon

Zie Plantengids Willaert en OA

Acaena microphylla / Stekelnootje

Zie Plantengids Willaert en OA

Tilia cordata / Winterlinde

Zie Plantengids Willaert en OA

Prunus serrulata / Japanse sierkers

Zie Plantengids Willaert en OA

Robinia pseudoacacia / Valse acacia

Zie Plantengids Willaert en OA

Sorbus aria / Meelbes

Zie Plantengids Willaert en OA