Mission Possible

Mission Possible Doel van de Paashaas de Sint en de Kerstman : Herstellen en Optuigen van de relatie van alle kindertjes met iedereen die voor ze moet zorgen, of dit nu ouders, verpleegkundigen, onderwijzers, verzorgenden, agenten of dokters zijn. Ondergetekenden hebben zich persoonlijk tot doel gesteld iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen in een leuke jeugd en een gezond leven. De ouderen moeten het goede voorbeeld geven in eerlijk werken, respect tonen voor elkaars mening, godsdienst of levensovertuiging en partnerkeuze. Ook mogen ze geen ruzie maken op straat en vieze woorden schreeuwen. Sint, de Paashaas en de Kerstman willen dat iedereen die ooit in hun heeft geloofd zich netjes en gewetensvol zal gedragen, zodat de kinderen met hen als voorbeeld opgroeien tot zelfstandige, duurzaam denkende en vredig levende burgers. Wij achten het niet onwaarschijnlijk dat de mensen die willens en wetens die unieke mogelijkheid tot het opgroeien naar een zinvol leven frustreren door hun gedrag, door Piet met de Roe op de blote billen zal krijgen, dat alles binnen de grenzen van de Wet en #METOO. De politici in Den Haag willen we met nadruk vragen die hardwerkende mensen in de Zorg, het Onderwijs en in de Handhaving van de Openbare Orde structureel te ondersteunen in plaats van daar de hele tijd overte praten. Luister naar de Paashaas, de kenner van het veld. Wij , de coalitie van drie zijn (hoe gek het ook klinkt) tegen zakkenvullers, zinloze banen en dubbele petten. Dit gaan we de kindertjes uitleggen. Binnenkort krijgen we versterking van de Vierde Man

Madrid, IJsland en Nieuw Stronkeradeel

De Korte Lijn naar Warme Zorg

Wat is er voor nodig dat wij, Nederlanders, toch kritisch en soms dwars volk een begin maken met het schoonvegen van de Zwijnenstal van de Zorg. De patiënten tenslotte zijn de belastingbetalers die het allemaal op moeten brengen.  Is het een  gepolderde transitie of een orkaan, een revolutie die een eind moet maken aan het door de overheid en de branche organisaties verdienmodel waarin de mensen ten onder gaan. Onze oudjes moeten via internet ondersteuning of hulpmiddelen aanvragen. We krijgen niet de medicijnen die we nodig hebben, directies van zorgorganisaties proppen hun zakken tot de oksels vol, politici jagen op baantjes, miljarden kostende  ICT systemen werken niet, wijkteams functioneren niet en huisartsen stoppen, verhuizen naar het buitenland, willen geen praktijk in Nederland beginnen, VWS staat corruptie in de ICT toe en de verzekeraars maken achter de schermen prijsafspraken. De Nederlandse Zorg is o zo goed volgens Rutte, maar bijna 80 % van de poortwachters van deze zorg heeft burn-out verschijnselen en wordt arbeidsongeschikt of erger. Niks geen Polderen, wij de hoeders van Geluk en vreugde zeggen dit: HET IS TIJD VOOR REVOLUTIE, 12 mei 2020 Dag van de Zorg, niet dag met je handje, maar met de vuist op tafel!.   

WIE WINT DE GOUDEN GAPER?

https://www.facebook.com/walter.schrader.52

In de afgelopen tijd hebben zich op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen verscheidene partijen geprofileerd.

In negatieve zin werd glansrijke winnaar van DE BITTERE PIL OORKONDE zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die met hun beperkende maatregelen de Apothekers uit hun werkgebied protesterend aan de deur heeft gekregen.

1) De Leidse Apothekers waren de initiatiefgroep voor dit Historische Protest waarmee ze zich hebben gekwalificeerd voor de GOUDEN GAPER AWARD.

2) De tweede genomineerde voor deze eervolle prijs is de Haagse Apotheker  Paul Lebbink die de monopolie positie van de Pharmaceutische reuzen waaronder Novartis bestrijdt door zelf veel goedkoper levensreddende medicijnen te produceren.

3) De derde genomineerde is de IDA, de International Dispensary Ascociation die wereldwijd goede medicijnen opkoopt en aan arme landen tegen bodemprijzen ter beschikking stelt. Wegens de relatieve anonimiteit is deze zeer belangrijke groep uit de strijd om de Gouden Gaper teruggetrokken, de Nominatie blijft staan.

De coalitie van drie steunt de Apothekers

De coalitie van drie stelt een massieve GOUDEN GAPER als tastbare herinnering ter beschikking voor de winnaar uit deze POLL. https://www.facebook.com/walter.schrader.52

  

Geachte Zorgverzekeraars.

Zojuist, op de terugweg van Nederland naar Spanje zag ik tussen al de Gele – een paar Groene – maar ook een paar Witte Hesjes. Het waren de mensen uit de Zorg, en het zou me niet verbazen als een Witte Tornado zich naar Nederland verplaatst en voorlopig niet zal overwaaien. Daarnaast ontving ik onderstaande brief die ik onder de aandacht breng van alle zorgverzekeraars van Nederland.

Beste Zorgverzekeraars

Mijne dames en heren

Vorige week heb ik onderstaande brief gestuurd die betrekking heeft op de ondersteuning waarmee een Persoonsgebonden Gezondheids Dossier op de rails kan worden gehouden. Uit de reactie heb ik begrepen dat er meer mensen delen in de overtuiging dat het met de ICT in de Zorg goedkoper en vooral beter kan. Mijn kleine praktijk heeft volgens een landelijke analyse in drie jaar een bezuiniging van 1,7 miljoen euro opgeleverd. Doorberekend naar alle patiënten in Nederland is dit een bezuiniging van 3 Miljard Euro op jaarbasis. Het is mijn ervaring dat Mantelzorgers, alleenstaanden met chronische ziekten en wereldreizigers enorm profijt van het Persoonsgebonden Medisch Dossier hebben. Helaas had ik het betrokken banknummer niet in volledigheid weergegeven. Met veel excuses. Het gaat om een bedrag van ongeveer 10.000 euro totaal waarmee we dit systeem een jaar langer op de rails kunnen houden en kwalitatief verder kunnen ontwikkelen. Na dit jaar verwacht ik dat het op eigen kracht verder kan worden uitgerold. Begunstigers worden vriendelijk verzocht hun logo aan mij op te sturen zodat die gedurende 1 kalenderjaar in www.Cito-online.nl en in www.prima-pas.nl zullen worden verwerkt. Met vriendelijke groet Walter Schrader

Remedi (Redistributie Medische Instrumenten)

Postbus 170 2300 AD LeidenNL 12 INGB 0004251896

Ps Donaties van 20 euro en hoger krijgen een jaarabonnement op de het Persoonsgebonden Gezondheids Dossier en een literaire verrassing thuisgestuurd.

Als allereerste heb ik  voor alle Pieten en mijzelf een bedrag van 3000 Euro overgemaakt voor een prima-pas voor mezelf, alle Hulpsinterklazen en de Pieten.  

Hoogachtend

De Sint

Hoe vergroten we Media aandacht?

Geachte Sint,

Dank u voor uw berichten,

Wij zullen deze doorsturen naar de radio- en televisieredacties waarbij het mogelijk zou kunnen zijn om Uw initiatief onder de aandacht te brengen. Indien één van de redacties interesse heeft om dit als item te bespreken (of om u uit te nodigen) in een uitzending dan zullen zij u hiervan op de hoogte brengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Hr Z. de Haas

Coördinator Publieksakties en Marketing.

 

Afwezig op maandag.
M: onafhankelijkb12@gmail.com

 

Postbus 170

2300 AD Leiden

Bezoekadres:

www.prima-pas.ml

 

De omschakeling naar Roet-Pieten

Lieve Kindertjes

Zorg moet weg uit de Rommelmarkt.

2012-11-08 13:37:25 ILLUSTRATIE – Sinterklaas schrijft een gedicht. ANP XTRA ROOS KOOLE

Ik luister aan de schoorsteen en het spijt me dat ik het moet zeggen maar inderdaad: Zorg en Zekerheid heeft Cello kapotgemaakt. 15 huisartsen in Coöperatie voor goede en goedkope geïntegreerde zorg in de wijk. 8 jaar lang ellende met foute contracten, niet uitbetalen of vertraagd uitbetalen, gedwongen inkoop van waardeloze GGZ software waar nota bene iemand van de inkoop volgens door mijn meest betrouwbare Roet Piet bevestigde berichten in de Raad van Advies zat, peperdure software die door de mede-makers (Transparant Next) zelf niet meer gebruikt wordt omdat ze het te slecht vinden en nu weer die ongevraagde peperdure reclame krijg ik ook die reclame ongevraagd binnen. In mijn grote boek zitten de Positieve rapporten (van Rijswijk en de Groot)) over Cello die Cello het concept van de Praktijk van de Toekomst hebben genoemd. Het verdween in de onderste la, Over een volgend duur rapport van de REOS (ook in mijn grote Boek) waar de negatieve rol van Zorg en Zekerheid niet naar boven kwam zeiden de makers wat beschaamd lachend dat Zorg en Zekerheid de helft had betaald en “Wie betaalt die bepaalt “. Deze uitspraak is gedaan ten overstaan van het volledige bestuur en zeker 8 leden van Cello die het aan mijn RoetPiet hebben bevestigd.” Dit is geen modder gooien, deze shit is de trieste waarheid”. In deze regio worden huisartsen gedwongen mee te betalen aan een manager voor het contact met de wijk. Cello had het allang geregeld maar Zorg en Zekerheid heeft het ontslag van hun halve formatie manager geëist. Maar goed, de Sint zou de Sint niet zijn als hij niet positief zou eindigen. Er werken veel goedbedoelende lieve mensen bij Zorg en Zekerheid, met gezinnen en kindertjes. Het zijn er alleen veel te veel. Meer dan 500 waar je het werk met een man of 40 volgens mijn logistieke Roet-Piet makkelijk aan moet kunnen. Hoe vaak heeft nota bene die Manager van Cello niet moeten helpen bij de berekeningen van de kwartaalbedragen en het corrigeren van de contracten als er weer een zooitje van gemaakt was? Mijn advies is ook aan de goedbedoelende directeur gericht. Start de omscholing naar werken in de wijk NU. Ook de Zorgverzekeraars zullen niet ontkomen aan uitgebreide saneringen in de komende kabinetsperiode. Transitie gelden voor de onnodige ontslagen gaan miljoenen kosten, Er hoeft echt niemand ontslagen te worden (zoals bij Achmea.) Er zijn heel veel mensen in de wijk keihard nodig, voor de begeleiding van mantelzorgers, voor de opvang van Dementerende Ouderen en voor al die mensen die in de war zijn door onder andere de Zwarte Pieten discussie. Daar meng ik me niet in maar zal ondanks mijn leeftijd mee moeten gaan met mijn tijd. De Roze Piet blijft nog even in de Kast.

 

Moeten Ziektekostenverzekeraars zich bezig houden met gedachtenverontreiniging?

 Mijn antwoord is JAAAHAAA!!

Kinderen worden ziek als ze merken dat ouderen liegen en bedriegen, konkelen en geheime afspraken maken, korte termijn politiek en het afknijpen van zieke kinderen en zorgverleners, het over de balk smijten van miljoenen. De zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat we niet ziek worden van al de bovengenoemde zaken, dus moeten ze dat gewoon niet meer doen. De kindertjes worden er doodziek van. Stop met de winstmaximalisering, stop met het zelf investering in Big Pharma, kortom stop met de Markt en zorg voor de kinderen  die jullie vertrouwen hebben gegeven. De geschiedenis van dit kleine land zal over jullie oordelen. Kleine kinderen worden groot en zullen over jullie oordelen. Het is een Zwarte Bladzijde in mijn Grote Boek. Ik heb de roede nu binnen handbereik. De namen van vele zakkenvullers zijn bij bekend. Ik bedoel daarmee dat ze in mijn zak worden gestopt en mee gaan naar hun welverdiende heropvoedingsgesticht in Spanje.

Stop de belachelijke reclame voor ziektekostenverzekeraars Aktie 2018-2019

Honderden miljoen euro’s gaan naar reclame

Die Zorgverzekeraars moesten zich diep diep diep schamen

Want Ja hoor, het  Groot Overstap Circus  gaat  weer beginnen.

Sint, Kerstman en de Haas hebben   tijd gehad om zich te bezinnen

en een list te verzinnen

om een stuk van het  reclamebudget voor het Overstap Circus te Innen.

Dat budget is niet besmet, bij gebruik voor handen aan het bed

De verzekeraar die bijdraagt aan dit goede Doel

Geven wij op facebook het verdiende Sociale Smoel

Het geld gaat naar ondersteuning van de kwetsbare mens

een eenzame Oudere met een simpele wens

naar contact met familie of belangstelling van buren

Die niet pas als het stinkt door de brievenbus gaan gluren

voor oppas voor de tiener die zwanger de school heeft verlaten

voor die beginnend dementen die hun sleutels vergaten

eenzaam en oud is niet doelloos of dom

hun zwakte is juist kracht, denk nu even om

ze kunnen veel  voor die zwangere tieners betekenen

ze hebben tijd, aandacht en een schat

aan ervaring waar niemand nog aandacht voor had

ze koken, verzorgen kwaaltjes en kwalen ,

met praktische weetjes en grote verhalen

een luisterend oor, een rots in de branding, een rustpunt en wijze raad,

een zingeving die veel en veel dieper gaat

de bijna onbeschrijflijke kern en waarde van ons leven

wat wij onderling  delen en door moeten geven

warme aandacht, woordloze liefde, gelouterd verstand

met een lach en een traan, een schouder, een hand

met liefde die nooit uit een robot kan komen

hoe konden wij dat in hemelsnaam dromen

Dat zorg beter wordt door af te vinken

Door knijpen, door persen door krimpen en slinken?

wordt een robot ooit een geliefde of vrind

prik me dan maar lek

Wie dat durft te denken is GEK

Met de Groeten van Sint.

Namens de De Coalitie van Drie

 

Het gaat weer beginnen!!

Minister verdedigt natuurlijk geen Stapel Stenen.

Vandaag in een streekblad :

Voor de VVD-minister zijn de gebeurtenissen niet een aanleiding om het systeem te veranderen. “Het gaat er mij vooral (Sic-Sint) om, dat mensen zorg krijgen. Als dat in het ene ziekenhuis niet kan, dan moet het in een ander ziekenhuis ” , zei Bruins. “ Het gaat uiteindelijk niet om het bewaken van een stapel stenen. ”

Een ziekenhuis is geen stapel stenen. Er werken op elkaar ingespeelde Zorgprofessionals, totaal 3000 verpleegkundigen, verzorgenden , artsen. Daarnaast professionele ervaren schoonmakers en paramedici. Ik kwam daar regelmatig op de kinderafdeling. Echte op elkaar ingespeelde teams van rmensen, die echt mensenwerk doen met passie die niet in geld uit te drukken is. Dat weet toch iedereen tegenwoordig. Dat is wat anders dan een accountant die op afstand de plusjes en minnetjes bij elkaar optelt en die los van de waarheid op de werkvloer de waan van een jaarrendement berekent.

Hugo jongen (of moet ik tegenwoordig Excellentie Bruins zeggen), ook de Sint is bijna geen rendabele instelling meer. Je krijgt dit jaar geen kadotje in jouw schoen, ook al zet je jouw hele verzameling bij de centrale verwarming. De zorgverleners, de mensen onder het dak van die stenen voelen zich in de steek gelaten. Je hebt je totaal niet laten zien in de hele discussie niet, op de werkvloer niet. Je zei een bezoek te overwegen maar vreesde dat je ” meer voor de voeten loopt dan dat dit iets bijdraagt.” Als alles ontruimd is, loop er dan eens doorheen en vraag je Out of de Box af wat deze Stapel Stenen in de afgelopen decennia heeft betekend in de Zorg voor de Regio. En wat de functionaliteit had kunnen zijn van al die professionals in de Ketenzorg, Zorghotels , Eerstelijns Verblijf , Transmurale Zorg in de wijk, Polikliniek voor ouderen met een chronische ziekte. Denk er maar goed over na en huil bittere tranen bij jouw lege schoen.

Een Woedende Sint

Brief aan onze Koning

Geachte Koning, beste Willem, dat mogen wij vanuit onze functies wel zeggen.

Wij, de coalitie van drie spreken U persoonlijk aan. U bent de Koning van Nederland.  De Nederlandse gezondheidszorg is in crisis. Streekziekenhuizen worden gesloten,  de Wijk- en Mantelzorg komt maar niet van de grond, de GGZ  (Geestelijke Gezondheidzorg) heeft veel te lange wachttijden, ouderen met dementie  kunnen nergens meer terecht, kortom het water staat ons aan de lippen. We kunnen er niet meer op vertrouwen dat de zorg  goed, betaalbaar en beschikbaar blijft. Er wordt vaak gezegd dat we een Deltaplan nodig hebben om een ramp af te wenden. Het tegenovergestelde is echter het geval  en wij bieden U als surprise een oefening aan in het Omdenken.

Het uitganspunt is dat U in uw jachtige bestaan  vooral bezig bent met watermanagement.  U gaat dit begrijpen.  Een spreekwoord zegt dat geld  stroomt als water. Als U wilt dat het niveau van water overal  gelijk blijft dan hoeft U niet veel te doen. Zonder dijken en dammen  stroomt water vanzelf naar de laagste plaatsen. Staat er een dam, dan ontstaat er een stuwmeer en kan  het lagere land  droog komen te staan.  Dat is nu precies wat er is gebeurt, maar dan met geld !

Edith, de vorige minister voor zieke mensen is een Schipper. Het resultaat van haar beleid. Dammen, dijken en een gigantisch stuwmeer van geld waar vrolijk in kan worden geroeid en gezwommen door de mensen die dicht bij de bron zitten. Het laagland komt droog te staan. In een dor  bestaan wil niemand toeven. Bij omdenken moet je proberen het probleem te zien als oplossing en de oplossing als probleem.

Volgens het omdenken zijn de zorgverzekeraars die de dammen bouwen het probleem en letterlijk klopt dit ook wel want ze beheren een stuwmeer van 10 Miljard, dat is 10.000 miljoen euro. Voor een kleine groep onbezorgd lekker poedelen, lekker badderen. Wat betekent dit? We moeten juist de Zorgverzekeraars zien als een kostenpost zonder rendement  voor echte zorg, niet de zorgverleners en de ziekenhuizen. Alleen al van de rente kunnen we vijf complete streekziekenhuizen spiksplinternieuw bouwen en van gratis personeel voorzien .  Die streekziekenhuizen staan er al.

DE JONGE HELD ZAL OMDENKEN EN TREKT ZIJN VINGER UIT DE DIJK.

Met de Meeste Hoogachting

De Coalitie van Drie