Het zou je verzekeraar maar wezen!

Zorgverzekeraars beleggen in dure geneesmiddelen
04 april 2018 – Algemeen Dagblad
De grootste zorgverzekeraars in Nederland, Zilveren Kruis, CZ en Menzis beleggen in farmaceutische bedrijven die enorm hoge prijzen vragen voor geneesmiddelen. Daarmee zijn ze eigenlijk in strijd met hun eigen principe: het laag houden van de zorgkosten.

Dat vindt ook hoogleraar geschiedenis van de farmacie, Toine Pieters. Hij stelt dat het buitengewoon pijnlijk en pervers is.

Dat vinden wij nou ook.

Chapeau Toine!!

OK, de tweede fase.

Beste mensen,

Een bericht van de Trias Partita

het niet te pruimen maar onvermijdelijke Groot Overstap Circus van de zorgverziekeraars gaat eind van het jaar weer beginnen.

De Kerstman, Sint en de Haas hebben dus maanden de tijd om zich goed te bezinnen

en de meest slimme list te verzinnen

om voor een goed en echt Zorgdoel die Tiende Penning van het reclamebudget van het  Groot en Niet te Vermijden Overstap Circus te Innen.

Onze vraag aan jullie is wat moet als eerste gebeuren,

willen wij die Euri in de juiste richting sleuren,

Sint, De Kerstman en de Paashaas.

 

 

We Starten met de Meest Kwetsbare Jongeren!

Vriend Sint, Vriend Kerstman, beste mensen.

Toeval bestaat niet. Door de milde temperatuur kan ik nog steeds mijn winterslaap niet vatten. Ons DOEL, het plan om twee kwetsbare groepen, vroegtijdige schoolverlaters en Kwetsbare Ouderen met elkaar in contact te brengen houdt me wakker. In mijn werkveld kunnen ten eerste Tienermoeders ondersteuning gebruiken. Ons Doel kan hierin een rol spelen.

Ons Doel
We hebben afgesproken dat we jongeren, die het moeilijk hebben om hun bestaan op te bouwen in contact zullen brengen met Kwetsbare Ouderen, uitgaande van de sterke punten, de kracht van beide groepen. Dit idee komt niet uit de lucht vallen.. Vroeger was het normaal dat jonge moeders veel leerden van hun grootouders vooral van oma’s. Die relatie van grootouders en kleinkinderen was in een drie- of viergeneratie gezin heel normaal, heel natuurlijk. Ik weet zeker dat we naar anno 2018 een vertaalslag kunnen maken. Eenzame ouderen hoeven niet altijd als kwetsbaar te worden gezien, als de nadruk ligt op wat ze voor jongeren kunnen betekenen. Ze hebben tijd, ze hebben aandacht en ze hebben ervaring.

Ons Uitgangspunt

De meest kwetsbaren van de vroege schoolverlaters zijn de Tienermoeders. Thuisblijven levert spanningen op. De eigen ouders kunnen lang niet altijd op het kleinkind passen als de Tienermoeder weer naar school wil. Alles ligt aan de ketting. Het organiseren van gestructureerd contact tussen oudere dames en tienermoeders kan een positieve impuls betekenen voor de kwetsbare ouderen, maar ook voor de Tienermoeder, haar kind en haar ouders. Koken, verzorging, allerlei praktische weetjes en vaardigheden kunnen aan de volgende generatie worden doorgegeven. Wat betekent het samenbrengen van die twee groepen? Voor de Tienermoeder een luisterend oor, een wijze raad, een rustpunt of zelfs een rots in de branding. Voor de Senioren zal het een inspirerende vorm van contact zijn en een zingeving betekenen die veel dieper gaat dan het geven van water aan de plantjes.

Onze Strategie.

De natuurlijke interactie tussen die twee generaties over een pasgeboren baby kan een leefomgeving verrijken, in balans brengen. Dat gaan we terugzien bij de uitwerking van Ons Doel. In de sociaal beschermde omgeving van een woon-zorgcomplex bijvoorbeeld staan momenteel wegens gebrek aan personeel vaak kamers leeg. Het uitoefenen van een taak of het lopen van een stage binnen een ouderencomplex levert de Tienermoeder naast stagepunten een belangrijke huurreductie op. Deelcertificaten geven toegang tot een vervolg opleiding. De oppas oma’s krijgen op hun beurt weer een reductie in de huurprijs. Een optimale Win-Win situatie. Ons Doel is toevallig, maar toeval bestaat misschien niet, de naam van een Woningbouwvereniging met een sociaal karakter. De start van dit project zou de sociale cohesie in de wijk stimuleren en daarmee de waarde van de woningen verhogen. Deze smakelijke winterpeen ga ik ze voorhouden en bericht U wanneer ze ervan hebben geknabbeld..

Moi, de Paashaas.

OPEN BRIEF AAN ZORGVERZEKERAARS, UNIEKE KANS!

Directie Zorgverzekeraars
Betreft:De bijdrage voor de Tiende Penning

Leiden, 17 december 2017

 

Geachte Zorgverzekeraar,

Graag willen wij U een unieke kans bieden uw bedrijf in de nieuwe en traditionele media van Nederland te profileren als een Sociale Partner in de Zorg, die gul en ruimhartig noodzakelijke Zorg ondersteunt, maar zuinig en secuur is met geld van verzekerden bij het maken van reclame, het opbouwen van overtollige reserves of het doen uitkeringen aan aandeelhouders.

Het is algemeen bekend dat er jaarlijks door Zorgverzekeraars rond de jaarwisseling honderden miljoenen aan reclame wordt uitgegeven (zie bijlage1) en dat er een miljardenbedrag als reserve op de plank ligt terwijl de Zorg onder grote druk staat. Reclame heeft tot doel met een positief imago klanten te trekken. Dit speelt vooral tijdens de periode dat men van Zorgverzekeraar mag wisselen, tijdens het Grote Nationale Overstapcircus in de maand januari.

Hierbij wordt u uitgenodigd mee te doen aan een alternatieve reclamecampagne, met als naam:

‘Het Tiende Penning Plan’. Deelname aan deze campagne, biedt u de mogelijkheid aan uw (potentiele) klanten kenbaar maken, dat uw bedrijf zich inzet voor belangrijke zorgverlening. Zo weten uw verzekerden, dat uw bedrijf hart heeft voor Jeugdzorg en Kwetsbare Ouderen. Een deel van de bijna half miljard euro reclamegeld kan beter besteed worden aan Zorg, dat vinden ook de meeste mensen die bij een Zorgverzekeraar werken en die mogelijkheid willen wij graag geven.

Het Doel van dit schrijven is Zorgverzekeraars de gelegenheid te geven vóór 30-12-2017 hun initiële bijdrage aan het ‘Tiende Penning plan’ per verzekerde aan ons bekend te maken. Met slechts een paar cent per verzekerde kan al veel goed werk gedaan worden voor Jeugdzorg en Kwetsbare Eenzame Ouderen. Het streven is dat uiteindelijk een tiende deel, (De Tiende Penning) van het reclamebudget plus de ( boventallig ) opgeslagen reserves direct aan Jeugdzorg en eenzame ouderen wordt besteed. De Tiende Penning zou in 2016 neergekomen zijn op een extra te besteden bedrag van 400 miljoen Euro (10 % van 0,5 miljard aan reclame + 3,5 miljard reserves).

De Strategie/werkwijze is even simpel als helder. Na bekendmaking van de aanvankelijke bijdrage krijgen de Zorgverzekeraars wekelijks de gelegenheid hun bijdrage per ingeschreven patiënt naar boven toe bij te stellen. De resultaten worden ieder weekend op feestelijke wijze bekend gemaakt. Welke verzekeraar verhoogt het aanvankelijke bedrag met hoeveel en hoeveel klanten er overgestapt naar een andere Zorgverzekeraar.

Wij stellen uw spoedige reactie bijzonder op prijs en verzekeren U dat wij uw klanten op alle mogelijke manieren op de hoogte zullen houden van de reacties en bijdragen uwerzijds.

Tot slot. Onderaan deze pagina kunt U de hoogte van uw initiële bijdrage invullen en deze brief ondertekend in de retourenveloppe terugzenden. Er volgen nog vier brieven met updates en de mogelijkheid het bedrag te verhogen.

Ik wens U prettige feestdagen en een gezond 2018

 

Hoogachtend,

W.E. Schrader (Huisarts en Hulp Sint te Leiden)

Namens de Coalitie van Drie

 

 

Bijdrage per ingeschreven patiënt.

 

Verzekeraar Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant
  per 31-12-17 per 07-01-18 per 14-01-18 per 21-01-18 per 28-01-18
Achmea
VGZ
CZ
Menzis
ONVZ
DSW
Z&Z
ASR
ENO

 

 

 

Voor akkoord

Datum:………………………

 

 

Dhr./MW……………………………….

Directie Zorgverzekeraar

 

 

 

 

De Paashaas doet definitief mee!

Beste Paashaas, goede vriend, geachte Doendenker.

Sinterklaas en de Kerstman willen je graag in ons Samenwerkingsverband verwelkomen. Uit jouw brief blijkt grote betrokkenheid bij Kinderen die de weg kwijt zijn en Kwetsbare Ouderen die in eenzaamheid verpieteren. Je kunt je volledig vinden in het gezamenlijk Doel, namelijk de alternatieve besteding van reclamegelden en daarmee een grotere bekendheid te geven aan verzekeraars die met hun reclamegeld en reserves betere Zorg voor Kwetsbare Mensen ondersteunen.

Dat in jou een warm, groot, sportief en vergevingsgezind hart klopt, dat blijkt uit jouw woorden over de werkers bij Zorgverzekeraars, “ook lieve en goede mensen, die trots willen zijn op hun werk, op kostenbeheersing en eerlijke verdeling.” Dat je in deze voor Hazen dramatische Kerstperiode wilt denken aan mensen die je wilt helpen en staat te trappelen om dit ook te DOEN, Chapeau, Respect. Dat doen alleen de allerbesten, alleen de allerliefsten.

En daarom: Welkom in de Alliantie voor de Liefde, in de Trias voor de Transitie, de Drie-eenheid tegen de Eenzaamheid, het Verbond voor de Vreugde, de Coalitie voor Cohesie, onze Bond tegen Boosheid, ons Kartel tegen het Kwaad. Welkom.

 

Namens Sinterklaas met een welgemeend en krachtig Yoho

De Kerstman

De TRIAS Sint, Kerstman, Paashaas bijna compleet!

Leiden 16-12-2017

Geachte heren Kerstman en Sinterklaas.

Ik snap uw vraag. Samen, de Sint de Kerstman en Moi, de Paashaas gaan we de Zorg goed en toegankelijk ten houden. Dat Doel deel ik uit de grond van mijn hart.

We kennen allemaal de Uitgangspunten.

Sinterklaas helpt de kinderen die om wat voor reden dan ook de school zonder diploma verlaten, of die niet goed verzorgd worden, Dat doet hij al eeuwen en hij gebruikt daarvoor de laatste dertig jaar moderne middelen zoals internet. Ik heb zijn oeroude website www.remedi.org goed bekeken. Chapeau. Die doorgeefboekjes onder pseudoniem zijn geniaal.

Kerstman helpt zieke en eenzame mensen met een bezoekje in de donkere dagen en heeft ook allang de nieuwe media ontdekt die goed en goedkoop de Zorg voor 1 euro per persoon dicht bij de mensen brengt. Ik heb zijn website bekeken www.cito-online.nl mijn bek valt open. Wat een mogelijkheden, eindelijk een Gezondheidsdossier wat echt van de mensen zelf is, waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. Waar dan ook ter wereld. Chapeau, grote klasse.

U zegt dat Moi, de Paashaas wel uit een goed nest komen om een meerwaarde te zijn voor Sint en de Kerstman. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar ik zit echt in het werkveld. Natuurlijk maak ik me al jaren druk over de Zorgverzekeraars. Kijk maar op www.strijkstok.info , Met wat hulp kunnen we het zo weer aanpassen en inzicht geven aan in hun reserves en reclame, en dat hele Overstapcircus. Bij elkaar 4 miljard euro, verkeerd gebruikt! Hiervoor kan iedere Nederlander 3 maanden supergezonde hutspot eten, en dan ook nog een korting krijgen op zijn Zorgpremie van 200 euro. Met hulp van mijn familia, een paar supersnelle Paashazen is alles wat erop staat zo weer helemaal actueel.

Bij de Zorgverzekeraars werken ook lieve en goede mensen, die trots willen zijn op hun werk, op kostenbeheersing en eerlijke verdeling. Sint weet gelukkig ook welke stoute kindertjes teveel pepernoten hebben gegraaid. Sint noteert alles in het Groote Boek en de Zak staat altijd klaar.

De Kerstman is een Klokkenluider die zich nooit de mond laat snoeren en Moi, de Paashaas, ik ken het werkveld als geen ander. Kijk eens op www.leidenhuisarts.nl , De Strategie om met deze kennis een doorstart maken en uw Pientere Pieten Plan en school-drop-outs te koppelen aan Eenzame Ouderen onder supervisie van een Wijkteam! Geniale gedachte en een potentiele WIN-WIN-WIN situatie

En nu de uitvoering, ik doe graag mee!

Moi, de Paashaas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentieverklaring van de Kerstman

Yoho beste Paashaas, of mag ik zeggen Max?

Veel dank voor jouw brief van december 10 jongstleden. Uiteraard zijn wij blij mety iedere steun die we uit het veld ontvangen en , nu spreek ik ook namens mijn collega Sinterklaas, het was van oudsher moeilijk vanuit Spanje en het Arctisch Gebied ons te blijven richten op kinderen in nood. Daar is door de moderne Media de afgelopen dertig jaar enorm veel in veranderd. Onder pseudoniem hebben Sint en ik buiten ons normale werk om talloze projecten opgezet en ondersteund. We deden dit altijd een beetje in de schaduw en vaak onder pseudoniem. Sint gebruikte daarvoor de schuilnaam drs. Rob Wilstra.

Kijk voor Sinterklaas voorbeelden even op www.remedi.org wat overigens de oudste Humanitaire website ter wereld is of voor mijn bijdrage op www.cito-online.nl wat overigens het allereerste online Persoons Gebonden Gezondheids Dossier ter wereld is. Al deze contacten zullen worden ingezet en ook de opbrengsten van de boeken van een trouwe vriend van ons drs Wilstra kunnen worden ingezet.

Voordat wij tot een ondertekening van de coalitie zullen overgaan ook namens de Sint vragen waaruit jouw bijdrage, behalve uit het rondbrengen van eieren zal bestaan. We hebben begrepen dat Max van Lagerweij een grotere groep belangrijke hazen vertegenwoordigd, dat Max de beschikking heeft over een bijna magische formule waarmee Zorg voor jongeren en Zorg voor ouderen bij elkaar kan worden gebracht. Ook hebben wij begrepen dat hiermee al een enorme ervaring is opgebouwd met relevante partners in het veld. Met het verstrekken van de relevante informatie en uw werkschema, wat na de Pasen ongetwijfeld zal eindigen kan onze Coalitie met een officieel samenwerkingsverband worden bekrachtigd.

Met een welgemeend YOHO

De Kerstman

Brief van de Paashaas

Geachte Heilige Coalitie, geachte Sint, geachte Kerstman.

Vanuit mijn diepgewortelde kennis van het Veld wil ik U een voorstel doen. Mijn Doel hiermee is uw actie langer te laten doorlopen dan de maand december.

  1. De Rendieren en het Paard met hun rennend en vliegend vermogen hebben mijn hart gestolen. Respect hoor. Jaar in jaar uit galopperend over daken en scherend door de lucht, ga er maar aan staan. Ik zou peentjes zweten op die hoogte.
  2. Maar van wie denk je dat de Wortels komen? Drie keer raden. Juist. Van Moi, de Paashaas.
  3. Het is een diep en lang gekoesterde wens van alle kindertjes op aarde om hun helden te zien samenwerken om de Wereld beter maken.
  4. De Paashaas weet wat er speelt in het veld, weet hoe de Hazen lopen en kent als geen ander de weg naar onze Wortels.

Dus de Coalitie van Sinterklaas en de Kerstman moet uitgebreid worden met Moi, Paashaas. Na de Kerst (die overleef ik hopelijk wel) word ik uw perfecte vertegenwoordiger in het veld en zal ik me met alle positieve energie richten op de kinderen van alle leeftijden om het Groot Nationaal Overstap Circus de bekendheid te geven die het verdient.

Vol verwachting klopt mijn Hazehart en in afwachting van Uw reactie teken ik met

Moi, de Paashaas