Minister verdedigt natuurlijk geen Stapel Stenen.

Vandaag in een streekblad :

Voor de VVD-minister zijn de gebeurtenissen niet een aanleiding om het systeem te veranderen. “Het gaat er mij vooral (Sic-Sint) om, dat mensen zorg krijgen. Als dat in het ene ziekenhuis niet kan, dan moet het in een ander ziekenhuis ” , zei Bruins. “ Het gaat uiteindelijk niet om het bewaken van een stapel stenen. ”

Een ziekenhuis is geen stapel stenen. Er werken op elkaar ingespeelde Zorgprofessionals, totaal 3000 verpleegkundigen, verzorgenden , artsen. Daarnaast professionele ervaren schoonmakers en paramedici. Ik kwam daar regelmatig op de kinderafdeling. Echte op elkaar ingespeelde teams van rmensen, die echt mensenwerk doen met passie die niet in geld uit te drukken is. Dat weet toch iedereen tegenwoordig. Dat is wat anders dan een accountant die op afstand de plusjes en minnetjes bij elkaar optelt en die los van de waarheid op de werkvloer de waan van een jaarrendement berekent.

Hugo jongen (of moet ik tegenwoordig Excellentie Bruins zeggen), ook de Sint is bijna geen rendabele instelling meer. Je krijgt dit jaar geen kadotje in jouw schoen, ook al zet je jouw hele verzameling bij de centrale verwarming. De zorgverleners, de mensen onder het dak van die stenen voelen zich in de steek gelaten. Je hebt je totaal niet laten zien in de hele discussie niet, op de werkvloer niet. Je zei een bezoek te overwegen maar vreesde dat je ” meer voor de voeten loopt dan dat dit iets bijdraagt.” Als alles ontruimd is, loop er dan eens doorheen en vraag je Out of de Box af wat deze Stapel Stenen in de afgelopen decennia heeft betekend in de Zorg voor de Regio. En wat de functionaliteit had kunnen zijn van al die professionals in de Ketenzorg, Zorghotels , Eerstelijns Verblijf , Transmurale Zorg in de wijk, Polikliniek voor ouderen met een chronische ziekte. Denk er maar goed over na en huil bittere tranen bij jouw lege schoen.

Een Woedende Sint

Intentieverklaring van de Kerstman

Yoho beste Paashaas, of mag ik zeggen Max?

Veel dank voor jouw brief van december 10 jongstleden. Uiteraard zijn wij blij mety iedere steun die we uit het veld ontvangen en , nu spreek ik ook namens mijn collega Sinterklaas, het was van oudsher moeilijk vanuit Spanje en het Arctisch Gebied ons te blijven richten op kinderen in nood. Daar is door de moderne Media de afgelopen dertig jaar enorm veel in veranderd. Onder pseudoniem hebben Sint en ik buiten ons normale werk om talloze projecten opgezet en ondersteund. We deden dit altijd een beetje in de schaduw en vaak onder pseudoniem. Sint gebruikte daarvoor de schuilnaam drs. Rob Wilstra.

Kijk voor Sinterklaas voorbeelden even op www.remedi.org wat overigens de oudste Humanitaire website ter wereld is of voor mijn bijdrage op www.cito-online.nl wat overigens het allereerste online Persoons Gebonden Gezondheids Dossier ter wereld is. Al deze contacten zullen worden ingezet en ook de opbrengsten van de boeken van een trouwe vriend van ons drs Wilstra kunnen worden ingezet.

Voordat wij tot een ondertekening van de coalitie zullen overgaan ook namens de Sint vragen waaruit jouw bijdrage, behalve uit het rondbrengen van eieren zal bestaan. We hebben begrepen dat Max van Lagerweij een grotere groep belangrijke hazen vertegenwoordigd, dat Max de beschikking heeft over een bijna magische formule waarmee Zorg voor jongeren en Zorg voor ouderen bij elkaar kan worden gebracht. Ook hebben wij begrepen dat hiermee al een enorme ervaring is opgebouwd met relevante partners in het veld. Met het verstrekken van de relevante informatie en uw werkschema, wat na de Pasen ongetwijfeld zal eindigen kan onze Coalitie met een officieel samenwerkingsverband worden bekrachtigd.

Met een welgemeend YOHO

De Kerstman

Brief van de Paashaas

Geachte Heilige Coalitie, geachte Sint, geachte Kerstman.

Vanuit mijn diepgewortelde kennis van het Veld wil ik U een voorstel doen. Mijn Doel hiermee is uw actie langer te laten doorlopen dan de maand december.

  1. De Rendieren en het Paard met hun rennend en vliegend vermogen hebben mijn hart gestolen. Respect hoor. Jaar in jaar uit galopperend over daken en scherend door de lucht, ga er maar aan staan. Ik zou peentjes zweten op die hoogte.
  2. Maar van wie denk je dat de Wortels komen? Drie keer raden. Juist. Van Moi, de Paashaas.
  3. Het is een diep en lang gekoesterde wens van alle kindertjes op aarde om hun helden te zien samenwerken om de Wereld beter maken.
  4. De Paashaas weet wat er speelt in het veld, weet hoe de Hazen lopen en kent als geen ander de weg naar onze Wortels.

Dus de Coalitie van Sinterklaas en de Kerstman moet uitgebreid worden met Moi, Paashaas. Na de Kerst (die overleef ik hopelijk wel) word ik uw perfecte vertegenwoordiger in het veld en zal ik me met alle positieve energie richten op de kinderen van alle leeftijden om het Groot Nationaal Overstap Circus de bekendheid te geven die het verdient.

Vol verwachting klopt mijn Hazehart en in afwachting van Uw reactie teken ik met

Moi, de Paashaas

Brief van de Kerstman

Joho Collega, YOOH!!!

Met groot respect en instemming lees ik het Format voor het Groot Nationaal Overstapcircus met als klap op de vuurpijl het Pientere Pieten Plan.

Respect Joho kerel respect, U hebt gelijk en U heeft een prachtig plan gemaakt met alle Hulp Sinterklazen en Pientere Pieten. Ik als oudere zou het van de daken moeten schreeuwen, maar dan kom ik op uw werkterrein. Ook ik heb de middelen en het Netwerk om dit onder de aandacht te brengen van alle Nederlanders groot en klein. Volmondig (chocoladeletter!) wil ik hierbij mijn solidariteit en medewerking toezeggen bij de invoer van de 10E Penning en de uitvoer van het Pientere Pieten Plan. Ik heb zeker 10 stageplaatsen voor jongeren die het op school niet houden maar wel van aanpakken weten.

Zoals iedereen weet volg ik U al enige tijd en deel ik met U het doel, de reden van ons bestaan. Warmte en geluk brengen in de harten van de kinderen, groot en klein. We verkeren beiden in de positie, we hebben het overzicht de helicopterview om het maar eens zo te noemen en de juiste contacten. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid.

Na uw verjaardag gaat U terug naar Spanje, naar een warmer oord, terwijl zonder uw aansturing initiatieven kunnen verdwijnen, ik vrees als sneeuw voor de zon. Ik heb daar veel ervaring mee en met een groot plan als Het Groot Nationaal Overstap Circus kun je je op glad ijs makkelijk vergalopperen. Een uitglijder is zo gemaakt op glad ijs en als je zwaar beladen bent zak je er ook nog eens doorheen. Er moet vanwege al u de drukke werkzaamheden natuurlijk effectief worden gewerkt, ook na 5 december.

Daarom heb ik een voorstel. We gaan samenwerken. U weet dat ik met mijn rendieren heel snel kan schakelen, dat rendieren in de zomer in de modder staan en met hun grote poten een breed draagvlak hebben, dat ze in barre wintertijden makkelijk op hun reserves leven, de kortste routes kennen en weten hoe de hazen lopen. (op dat laatste wil ik later terugkomen)

Om duidelijk te maken dat ik de helicopterview bezit die nodig is om een doorstart te maken na uw vertrek heeft mijn hoofdrendier, die met het voortouw, een plan van aanpak geschreven.

Deeltraject Pientere Pieten Plan

DOEL: Update Zorgcirkel

UITGANGSPUNT :

We hebben een Zorgcirkel, toepasbaar op een populatie van 30.000 mensen.

We hebben een unieke data base in het Zorgvierkant .

We weten hoeveel vroegtijdige schoolverlaters er zijn 20.000

Er komt budget om in ieder geval een pilot op te zetten via Het Grote Nationale Overstap Circus.

Er komt veel media aandacht.

STRATEGIE:

Eenvoudige update Zorgcirkel.

Ontwerp Certificaat (Autorisatie door Leerbedrijf)

Dit plan in Facebook kanaal

Vaststellen/positionering belangen.

De voortijdige schoolverlater kan als begeleide Buddy onder supervisie van de Mantelzorg-coach het gezelschap zijn van aanvankelijk meerdere ouderen. Na drie maanden alleen aanwezigheid krijgt de Buddy het eerste Certificaat, van de Paashaas die ik inmiddels al een beetje heb voorbereid.

Hoe vindt U dit, is er met dit plan van aanpak voldoende basis om een historische coalitie met mij te sluiten ?

Yoho en met de meeste hoogachting

De Kerstman

Coalitie tussen Sint en de Kerstman?

Yooh Collega,

met veel instemming heb ik kennis genomen van het Pientere Pieten Plan. Met alle respect, U heeft gelijk en U heeft een prachtig plan met alle Hulp Sinterklazen en Pientere Pieten. Je zou het van de daken moeten schreeuwen, maar daar hebben we het allebei te druk voor. Zoals bekend volg ik U al enige eeuwen en deel ik met U het doel,  de reden van ons bestaan. Warmte en geluk brengen in de harten van de kinderen, groot en klein. We verkeren beiden in de positie, we hebben het overzicht de helicopterview om het maar eens zo te noemen en de juiste contacten. Dit betekent een grote  verantwoordelijkheid.

Na uw verjaardag gaat U terug naar Spanje, naar een warmer oord, terwijl zonder uw aansturing initiatieven zullen verdwijnen, ik vrees als sneeuw voor de zon. Ik heb daar veel ervaring mee en met een groot plan als Het Groot Nationaal Overstap Circus kun je je op glad ijs makkelijk vergalopperen.  Een uitglijder is zo gemaakt en als je zwaar beladen bent zak je er ook nog eens doorheen. Er moet vanwege al uw de drukke werkzaamheden natuurlijk effectief worden gewerkt, ook na 5 december.

Daarom heb ik een voorstel. We gaan samenwerken. U weet dat ik met mijn rendieren heel snel kan gaan, zonder te schakelen, dat rendieren in de zomer in de modder staan en met hun grote poten een breed draagvlak hebben, dat ze in barre wintertijden makkelijk op hun reserves leven, de kortste routes kennen en weten hoe de hazen lopen. (op dat laatste wil ik later terugkomen)

Om duidelijk te maken dat ik de helicopterview bezit die nodig is om een doorstart te maken na uw vertrek heeft mijn hoofdrendier die altijd het voortouw heeft een plan van aanpak geschreven.

Deeltraject Pientere Pieten Plan

 DOEL: Update Zorgcirkel

UITGANGSPUNT :

We hebben een Zorgcirkel, toepasbaar op een populatie van 30.000 mensen.

We hebben een unieke data base in het Zorgvierkant .

We weten hoeveel vroegtijdige schoolverlaters er zijn 20.000

Er komt budget om in ieder geval een pilot op te zetten via Het Grote Nationale Overstap Circus.

Er komt veel media aandacht. 

STRATEGIE:

Eenvoudige update Zorgcirkel.

Ontwerp Certificaat (Autorisatie door Leerbedrijf)

Dit plan in Facebook kanaal

Vaststellen/positionering belangen.

De voortijdige schoolverlater kan als begeleide Buddy onder supervisie van de Mantelzorg-coach het gezelschap zijn van aanvankelijk meerdere ouderen.  Na drie maanden alleen aanwezigheid krijgt de Buddy het eerste Certificaat, van de Paashaas die ik inmiddels al een beetje heb voorbereid.

Hoe vind t U dit, is er met dit plan van aanpak voldoende basis om een historische coalitie met mij te sluiten ?

Yohoo en met de meeste hoogachting

De Kerstman

De besteding van de 10e Penning

HET PIENTERE PIETEN PLAN

Voor de besteding van de Tiende Penning, de belasting die Sint heft op reclamegelden en zinloze reserves van Zorgverzekeraars hebben de Pientere Pieten een doortimmerde Strategie. Omdat ze hun oor altijd overal te luisteren leggen zijn ze goed op de hoogte. Bovendien kunnen ze goed rekenen en hebben ze het beste met iedereen voor. Hun geweldig idee hebben ze uitgewerkt en als project ingediend bij de Sint. Die was meteen enthousiast. Helpen bij de ontwikkeling van betrokken, evenwichtige kinderen, die leren wat er in de Zorg nodig is en daarbij de trieste eenzaamheid onder ouderen in de Wijk verminderen. Mooier kan het niet.

Sociaal gedrag en het dragen van Maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden ouders mogelijk het belangrijkste doel van opvoeding en scholing. Helaas verlaten in Nederland jaarlijks ongeveer 20.000 jongeren de school zonder een diploma op zak. Vroeger verdwenen ze in de zak naar Spanje, om daar als Pieten een opleiding te krijgen en nuttige dingen te doen voor kinderen. Prima, maar het zijn er wel erg veel en wat kost dat allemaal! Om dit soort dingen te voorkomen startten de Gemeenten 2000 Wijkteams. Dat initiatief is prima, maar de Pientere Pieten zien een grote kans, een WIN-WIN situatie, die met de Tiende Penning ondersteund gaat worden. De Wet helpt bij de uitvoer van Het Pientere Pieten Plan. De voortijdige schoolverlaters onder de 18 jaar vallen namelijk onder de leerplichtwet. Als zo’n jongere thuis blijft komt natuurlijk niets van school terecht. Daarnaast staan veel oudere mensen de laatste tijd in de kou door veranderingen en bezuinigingen in de Zorg. Ook hier moeten de 2000 Wijkteams oplossingen voor zien te vinden.

De WIN-WIN situatie, dus de strategie om tot een oplossing te komen bestaat uit het samenbrengen van de twee problemen. Eenzame ouderen en jongeren die school vroegtijdig hebben verlaten. De verantwoordelijkheid voor de oplossing van beide problemen ligt bij de Wijkteams. Deze bestaan per team uit 10 professionele mensen die samen met Vrijwilligers, Huisartsen en Mantelzorgers voor het Welzijn in de Wijk moeten zorgen van zowel Jong als Oud.

Met de Tiende Penning zorgt Sint na Zorgvuldige berekeningen en afspraken over de inhoud van het Maatschappelijke Stage voor een extra budget van 500 euro per maand per deelnemende jongere. Dit betekent dat met de Tiende Penning de volledige begeleiding van alle stageplaatsen van een jaar voor alle 20.000 vroegtijdige schoolverlaters ruimschoots kan worden gegarandeerd. Met de invulling van zes stageplaatsen per Wijkteam kan een begeleider volledig worden ingehuurd. Het budget van de Tiende Penning is voldoende om alle 2000 Wijkteams een extra begeleider aan te laten nemen. Nieuwe zorgpacts (connecties) kunnen worden gemaakt met buurtcentra, restaurants, sportscholen etc. om wijkgericht en goedkoop onze levensstijl en de sfeer in de wijk positief te beïnvloeden. Contacten met ouderen en begeleiders, het ervaren en oplossen van echte problemen in de eigen Wijk, hun Maatschappelijke bewustwording, de respectvolle aandacht die ze krijgen en het Certificaat dat ze na drie, zes en twaalf maanden kunnen verdienen vormen een intrinsieke waarde die zich niet in geld laat uitdrukken. Dit laatste geldt in nog sterkere mate voor vergroten van de cohesie en het verminderen van eenzaamheid bij onze ouderen, die de prachtige Nederlandse Samenleving vorm hebben gegeven. http://www.leidenhuisarts.nl/paginas/?url=zorgpact-en-het-informele-zorgcircuit

De Sint

Sint en de ICT

Hoe zit dat toch In Nederland
Ben een jaartje niet geweest
De Ouderenzorg is uitgekleed,
De Jeugdzorg is geen feest
Waar worden Euro’s aan besteed
Het staat in’t Grote Boek.
De ICT en LSP maakten Miljarden zoek

Daar zakt toch mijn broek van af, daar breekt toch echt mijn staf
Dan mompel ik een schuttingwoord, zweer op mijn eigen graf
Ik schenkt aan alle mensen, Iets wat ze vurig wensen
Wat anderen beloven, Tis haast niet te geloven
gratis EPD Slash LSP, patiënt gebonden Zorgdossier
Voor nop te plukken uit de Cloud, de Wisdom of the Crowd
Dus lieve kindertjes , nu effe snel
Naar www.prima-pas.nl

PERSBERICHT: Sint start herinvoering van de 10e Penning

Madrid 18-11-2017- Sint Nicolaas helpt Verzekeraars hun overtollige vermogen van 3,3 miljard en de nare uitgaven aan reclames van 500 miljoen euro te besteden aan daadwerkelijke noodzakelijke zorg. Hiertoe past de invloedrijke Spanjaard Sint Nicolaas op het wettelijk overtollige vermogen van Zorgverzekeraars een aloude van oorsprong Spaanse belastingmaatregel toe, de Tiende Penning.

Deze voor rijke Nederlandse edelen niet populaire maatregel werd eerder door Hertog Alva namens Spanje in Nederland ingevoerd. Alva, die Sint Nicolaas als klein ventje op schoot heeft gehad, kreeg een hoop ellende toen hij een eind wilde maken aan de financiële macht van adel en stadsbesturen. Tachtig jaar oorlog was het gevolg en duizenden onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden. Deze keer zal het anders lopen. Binnen vijf jaar moeten Zorgverzekeraars weer doen waar ze voor zijn opgericht en zullen duizenden burgers geholpen worden en gered worden uit hun benarde zorgsituatie. Het Zorgstelsel, waar Nederland trots op mag zijn, moet echt weer onder de regie komen van de echte belanghebbenden, de patiënten en de Zorgverleners. Volgens de Sint potten Zorgverzekeraars geld op. Zijn financieel getrainde Eco-Pieten zijn witheet. We praten over een bedrag van 3,8 Miljard! Sint zal hier de Tiende Penning op heffen zodat 380 miljoen euro direct aan het Nederlandse Zorgstelsel kan worden toegevoegd. Iedereen blij. Ook de Verzekeraars, want de beste reclame is goede Zorg en daar is ons geld voor bedoeld! Bestrijding van eenzaamheid, handen aan het bed. Sint en alle Pieten verwachten weinig problemen en veel medewerking van de Zorgverzekeraars bij deze Win-Win Situatie.

Alva eist de 10e penning op

Voor alle Verzekeraars gelden dezelfde regels. Iedere bij hen verzekerde genereert een bijdrage en de directie van de maatschappij bepaalt hoeveel er per verzekerde in het Fonds van de Tiende Penning wordt gestopt. Per verzekerde mag het een halve eurocent zijn, of 100 euro. Op 5 december zet Sint de toegezegde bedragen online en volgt er een massaal verspreid persbericht. Sint belooft alle kinderen telkens weer te laten zien hoeveel de Zorgverzekeraars zullen storten en hoeveel van de onterechte reserves en reclamegelden in de echte Zorg kan worden gestopt zodat iedereen de beste Verzekeraar kan kiezen. Die krijgen gedurende twee maanden totaal 7 keer de kans om hun aanvankelijke toezegging te verhogen. Telkens zorgt Sint via ONS KANAAL ervoor dat die toezeggingen online bekend worden gemaakt en met alle nieuwe en traditionele media worden gedeeld. Op voorhand hebben twee Verzekeraars al enthousiast gereageerd.

Meer informatie: Mag geld voor zorg uitgegeven worden aan reclame?