Transparant

De grootste zorgverzekeraars in Nederland, Achmea Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid en Menzis beleggen in farmaceutische bedrijven die enorm hoge

Daar gaan we weer

prijzen vragen voor geneesmiddelen. Dit is in strijd met het streven om de zorgkosten laag te houden. Beleggen doen ze om winst te maken. Die beleggingen worden betaald door ons, de verzekerden, die door een boekhoudkundige truuk hun zorg juist duurder zien worden. Winst wordt overgeboekt naar de  moedermaatschappij en door de hogere prijzen voor medicijnen bestaat er nu een fake argument om de premie en het eigen  risico te verhogen. Dit is dus wat er gebeurt. Een dubbele winstpakker over de rug van patienten en premie-afdragers.