Het Ei van Columbus moet worden Uitgebroed.

Premier Rutte:  Hef reclame Belasting!

Het Slotervaart Ziekenhuis, de IJsselland Ziekenhuizen, Ruwaard van Putten failliet en een aantal andere streekziekenhuizen onder vuur na een puur financieel rapport. Dat legt vooral Zorgverzekeraars geen Windeieren. Beste Coalitie genoten, wat denken jullie ervan. De Verzekeraars hebben toch wettelijk gezien de Zorgplicht. Als je naar alleen financieel rendement kijkt moeten alle ziekenhuizen dicht, net zoals met de Verzorgings- en verpleeghuizen is gedaan. Al die gepensioneerden die ze daar beter maken en vervolgens langer in leven houden, die brengen toch alleen maar pensioengelden met emmers tegelijk naar Frankrijk en Spanje. Dat is niet rendabel. Het wordt niet hardop uitgesproken, zo ver zijn we nog niet moreel afgezakt, maar het huidige beleid is wel over de grens van het aanvaardbare. De huisartsenposten en Wijkteams in die gebieden krijgen het enorm zwaar en er gaan dooien vallen.

Vanuit het werkveld wil ik verzoeken onze contacten aan te wenden om die streekziekenhuizen te beschermen tegen de verdere afbraak op puur economische gronden vanuit een beperkt economisch perspectief. Kijk, ik hou van heen en weer rennen, maar voor een oudje dat dit niet meer kan zullen de taxikosten voor simpele poliklinische controles oplopen tot honderden euro’s per jaar. Moet weer een berg papierwerk tegenaan voor vervoersindicatie, weer een hoop mensen aan het werk, weer geen macro besparing. Komt ook nog het milieu argument om de hoek.

Mijn voorstel is die Tiende penning, dus 10 % van de reclamegelden van de zorgverzekeraars te besteden aan DOORSTART. Die gebouwen die nu leeg staan kunnen een belangrijke functie hebben in een functionele ZORGKETEN. Eerstelijnsopvang in het leegstaande gedeelte en aanpalend in een Zorgregio duurzame woonvormen en georganiseerde samenwerking voor ouderen die lichte zorg behoeven en gebruik willen maken van ondersteunende diensten op loopafstand. Dat wil ik. Ik heb hiervoor ook een doortimmerd vastgoedplan laten uitbroeden door mijn broer, Zoef, die directeur is van een woningbouwcorporatie. Probleem is de financiering voor het vernieuwen van het bestaande vastgoed. Bij het huidige wurgende beleid van de zorgverzekeraars en het financieel kort houden van de woningbouwcorporaties vanuit Den Haag blijkt het moeilijk zo niet onmogelijk die noodzakelijke vernieuwingen zelf in de balans op te nemen. Het heffen van de reclamebelasting, de Tiende Penning is wat mij betreft “Het EI van Columbus”. Wat denken we ervan?

Ondertekend met de meeste Hoogachting

 

De Paashaas.

Hier worden we blij van !

Geachte Coalitie van Drie ,

Op ruim honderd plaatsen lieten zorgverleners dinsdag hun stem horen voor goede zorg en tegen de macht van de zorgverzekeraars. Een goed moment, want in de Tweede Kamer werd afgelopen week gesproken over de jaarlijkse zorgbegroting. Tijdens het debat vestigde SP-Kamerlid Maarten Hijink de aandacht op de oneerlijke contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Zorgverleners én patiënten worden de dupe van deze praktijken.

 

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet riep op om de prijs van concurrentie in de zorg niet neer te leggen bij zorgverleners. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wees op de schadelijke effecten van het eigen risico.

Het kabinet had flink wat uit te leggen tijdens het debat in de Tweede Kamer. De afgelopen maanden zijn zorgverleners massaal opgestaan omdat ze het niet langer pikken. Of het nu over de veel te hoge werkdruk, de te lage tarieven, of de machtige zorgverzekeraar gaat, de breed gedeelde overtuiging is: dit moet anders. Het Nationaal ZorgFonds slaat de handen ineen met iedereen die zich in wilt zetten voor goede en betaalbare zorg. Samen staan we sterker.

Strijdbare groet,

Campagneteam Nationaal ZorgFonds

Help de Sint met een gedicht

Help de Sint met een gedicht

De Sint heeft het zo druk. Hij zou wel alle kindertjes ter wereld willen hebben, maar daar heeft hij geen tijd voor. Help de Sint met een gedicht. Schijf daarin op wat jij wenst dat de verzekerbazen voor de zielige kindertjes in Nederland gaan doen. Je mag vragen wat je wilt.

Je kan er ook iets mee winnen. Je mooiste beloning is natuurlijk dat we je wensen inleveren bij de verzekerbazen. Misschien gaan ze je wensen wel uitvoeren! Daarnaast maak je kans op een fles bisschopswijn of een boekenbon ter waarde van 15 euro voor het mooiste Sinterklaasgedicht.

Plaats je gedicht in onze Facebook-groep. We willen je gedicht in ieder geval op schrift. Nog leuker zou het zijn als je het zelf inspreekt op Youtube en de link naar ons doorstuurt. Je kunt onderstaan contactformulier gebruiken.

  Sint laat zich niet uitkleden!

  De Ouderenzorg wordt uitgekleed, Sint leest dit in het Grote Boek. Het raakt hem en hij is een beetje boos. Ouderen zijn gewoon wat ouder geworden kindertjes,  die net als Sint kwaaltjes krijgen. Zij mogen niet uitgekleed worden. Er zijn ook stoute kindertjes, die staan nu allemaal in het Grote Boek. Dankzij de hulp van zijn Pieten weet Sint ALLES. Onderstaand het plannetje dat hij met de Hulpsinterklaas heeft uitgedacht. Sint vraagt alle kindertjes groot en klein mee te doen aan het Groot Nationaal Overstap Circus. Eerlijk delen is belangrijk. Vind je dit een leuk bericht, deel het dan met al je vriendjes en vriendinnetjes. Eerlijk is eerlijk.

  Format voor een Kijkcijfer Kraker?   Het Groot Nationaal Overstap Circus

  DOEL Het reclamebudget en de onterechte reserves van zorgverzekeraars laten inzetten voor de Zorg door gebruik te maken van het Marktmechanisme en de populariteit van een dagelijks televisieprogramma.

  Inleiding.

  Op het eind van het jaar, als mensen denken aan overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar worden tientallen miljoenen uitgegeven aan veelal misleidende reclame. Jammer, vinden patiënten, zorgverleners, politici maar ook veel Zorgverzekeraars die tot deze belachelijke uitgaven worden gedwongen in het jaarlijks terugkerende overstapcircus. De verspilde miljoenen euro’s komen van de patiënten maar worden niet uitgegeven aan noodzakelijke Zorg. Daarnaast hebben verzekeraars onterechte en niet noodzakelijke reserves op de plank liggen, die in veel gevallen na enkele jaren wordt gezien als winst, over wordt geheveld naar de holding en als winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Feitelijk is deze fraude een misdaad tegen de Nederlandse samenleving. Denk aan hoe dementerend ouderen thuis liggen te verkommeren, denk aan de wachtlijsten in de psychiatrie en de jeugdzorg, denk aan levensreddende medicatie die plotseling niet meer vergoed wordt. Aan deze wantoestand kunnen consumenten een eind maken door nieuwe en traditionele media in te zetten. Een dagelijkse presentatie van de overstapcijfers met een korte bespreking van achtergronden en verdere ontwikkeling zal werken als een kijkcijfermagneet en vele betrokkenen zoals directieleden Zorgverzekeraars, Zorgeconomen, politici, patiëntvertegenwoordigers en zorgverleners naar de studio’s voeren. Wat vinden opiniemakers en BN ‘ers ervan? De zorg voor onze Gezondheid, daar draait het om.