Update bouwplannen Oppenheimstraat 11 maart 2018

De bouwplannen in de Oppenheimstraat zijn ingrijpend gewijzigd. De Gemeente is nu van plan er 2 gymzalen te bouwen. Zie voor meer informatie de website van de wijkvereniging.

Donderdag 8 maart zijn de plannen behandeld in de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (agendapunt 10). De Wijkvereniging heeft er in haar inspraakreactie voor gepleit de plannen te beperken tot 1 gymzaal. Dit is niet gehonoreerd door de Raadscommissie. De plannen zullen nu worden voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring.