Het Ei van Columbus moet worden Uitgebroed.

Premier Rutte:  Hef reclame Belasting!

Het Slotervaart Ziekenhuis, de IJsselland Ziekenhuizen, Ruwaard van Putten failliet en een aantal andere streekziekenhuizen onder vuur na een puur financieel rapport. Dat legt vooral Zorgverzekeraars geen Windeieren. Beste Coalitie genoten, wat denken jullie ervan. De Verzekeraars hebben toch wettelijk gezien de Zorgplicht. Als je naar alleen financieel rendement kijkt moeten alle ziekenhuizen dicht, net zoals met de Verzorgings- en verpleeghuizen is gedaan. Al die gepensioneerden die ze daar beter maken en vervolgens langer in leven houden, die brengen toch alleen maar pensioengelden met emmers tegelijk naar Frankrijk en Spanje. Dat is niet rendabel. Het wordt niet hardop uitgesproken, zo ver zijn we nog niet moreel afgezakt, maar het huidige beleid is wel over de grens van het aanvaardbare. De huisartsenposten en Wijkteams in die gebieden krijgen het enorm zwaar en er gaan dooien vallen.

Vanuit het werkveld wil ik verzoeken onze contacten aan te wenden om die streekziekenhuizen te beschermen tegen de verdere afbraak op puur economische gronden vanuit een beperkt economisch perspectief. Kijk, ik hou van heen en weer rennen, maar voor een oudje dat dit niet meer kan zullen de taxikosten voor simpele poliklinische controles oplopen tot honderden euro’s per jaar. Moet weer een berg papierwerk tegenaan voor vervoersindicatie, weer een hoop mensen aan het werk, weer geen macro besparing. Komt ook nog het milieu argument om de hoek.

Mijn voorstel is die Tiende penning, dus 10 % van de reclamegelden van de zorgverzekeraars te besteden aan DOORSTART. Die gebouwen die nu leeg staan kunnen een belangrijke functie hebben in een functionele ZORGKETEN. Eerstelijnsopvang in het leegstaande gedeelte en aanpalend in een Zorgregio duurzame woonvormen en georganiseerde samenwerking voor ouderen die lichte zorg behoeven en gebruik willen maken van ondersteunende diensten op loopafstand. Dat wil ik. Ik heb hiervoor ook een doortimmerd vastgoedplan laten uitbroeden door mijn broer, Zoef, die directeur is van een woningbouwcorporatie. Probleem is de financiering voor het vernieuwen van het bestaande vastgoed. Bij het huidige wurgende beleid van de zorgverzekeraars en het financieel kort houden van de woningbouwcorporaties vanuit Den Haag blijkt het moeilijk zo niet onmogelijk die noodzakelijke vernieuwingen zelf in de balans op te nemen. Het heffen van de reclamebelasting, de Tiende Penning is wat mij betreft “Het EI van Columbus”. Wat denken we ervan?

Ondertekend met de meeste Hoogachting

 

De Paashaas.

Hier worden we blij van !

Geachte Coalitie van Drie ,

Op ruim honderd plaatsen lieten zorgverleners dinsdag hun stem horen voor goede zorg en tegen de macht van de zorgverzekeraars. Een goed moment, want in de Tweede Kamer werd afgelopen week gesproken over de jaarlijkse zorgbegroting. Tijdens het debat vestigde SP-Kamerlid Maarten Hijink de aandacht op de oneerlijke contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Zorgverleners én patiënten worden de dupe van deze praktijken.

 

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet riep op om de prijs van concurrentie in de zorg niet neer te leggen bij zorgverleners. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wees op de schadelijke effecten van het eigen risico.

Het kabinet had flink wat uit te leggen tijdens het debat in de Tweede Kamer. De afgelopen maanden zijn zorgverleners massaal opgestaan omdat ze het niet langer pikken. Of het nu over de veel te hoge werkdruk, de te lage tarieven, of de machtige zorgverzekeraar gaat, de breed gedeelde overtuiging is: dit moet anders. Het Nationaal ZorgFonds slaat de handen ineen met iedereen die zich in wilt zetten voor goede en betaalbare zorg. Samen staan we sterker.

Strijdbare groet,

Campagneteam Nationaal ZorgFonds

Patient breekt macht Zorgverzekeraars.

Beste Paashaas, beste Kerstman, geachte Heer Oomen.

Veel werknemers van zorgverzekeraars schamen zich over de rol die hun bedrijftak tegenwoordig speelt in de Zorg en je kunt tegenwoordig op een feestje maar beter niet zeggen dat je voor een zorgverzekeraar werkt. Dat is sneu en dat moet anders.  Wat is een goede strategie om dit om te buigen?

Ons Doel is de medische Zorg in Nederland goed en toegankelijk te maken. Ik zeg maken omdat houden niet meer van toepassing is. De opleiding van huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, dietisten. praktijkondersteuners , pedagogen, psychologen,  analisten, verzorgenden en verpleegkundigen is nog steeds goed te noemen. De Zorg van Nederland stond internationaal in hoog aanzien, maar de organisatie  systeem vertoont vele symptomen van een ernstige ziekte. De fundamenten waar deze Zorg op gebaseerd is namelijk solidariteit, empathie, compassie en liefde zijn door de opeenvolgende regeringen is innige samenwerking met onze zorgverzekeraars vervangen door verdienmodellen, management, controlesystemen, wantrouwen, vinkenlijsten, cynisme  en zakkenvullerij.  Dat  marktsysteem blijkt jaar in jaar uit duurder en duurder te worden. Verzekeraars maken forse winst, de salarissen in de zorg worden steeds lager,  personeel stapt eruit met burn-out klachten en vervanging is niet te vinden. Een goed lopend initiatief,  de Cooperatie voor  Eerste Lijn  Leidse Cello bleek naast goede Zorg ook een bezuiniging op te leveren van tientallen miljoenen, maar werd door de inkopers van Zorg en Zekerheid stelselmatig gedwarsboomd omdat de solistisch werkende huisartsen allemaal binnen de regels  van de door hen aangestuurde organisatie moesten werken.  Cello weigerde een veel te duur ICT systeem aan te schaffen wegens evidente belangenverstrengeling, omdat nota bene een van de zorginkopers van Zorg en Zekerheid in de Raad van Advies zat van het bedrijf. Cello werd opgeheven.  Uit een landelijke analyse bleek achteraf dat alleen al het driekoppig bestuur van Cello met hun solo praktijken een bezuiniging hadden opgeleverd van meer dan 1 miljoen Euro op jaarbasis. Daarnaast blijkt uit grootschalig onderzoek dat patienten in een solopraktijk langer leven.  Goed en goedkoop kan dus heel goed samengaan omdat het gekoppeld is aan verantwoordelijkheid, korte lijnen, solidariteit en inlevingsvermogen.

Mijn voorstel is dat patienten uit dit soort solistische praktijken voordeel hebben van de bewezen effectiviteit middels een terechte en onderbouwde korting op hen premie. Dit kan blijkens die landelijke analyse oplopen tot een voordeel van 500 euro per jaar.  Ook het eigen risico kan dan drastisch omlaag.

Een efficient werkende zorgverzekeraar met weinig overhead kan voor de patienten van die praktijk een zeer wel zeer goedkope collectieve verzekering aanbieden. Ook de overheid zou dit kunnen doen. Ik zou de Paashaas willen vragen een lijstje te maken van huisartsen die aan dit experiment ten bate van de patienten en de goede Zorg zouden willen deelnemen.

Ons Doel is de Zorg goed en toegankelijk te houden.

Aan de lezers vraag ik deze boodschap te delen en zich aan te sluiten bij Minder Markt en meer Zorg.

Sinterklaas.

Bericht van de Paashaas: Slimme verzekeraars.

De zorgpremie gaat weer omhoog.  De stijging wordt volgens de Verzekeraars o.a.  veroorzaakt door de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet. Maar hoe zit het ECHT: Een groot gedeelte van het uitvoeringsgeld is door een verzekeraars lobby al terechtgekomen bij het Zorgkantoor. Huisartsen moeten nu een intentie verklaring tekenen dat ze een 1e Lijns manager in dienst nemen op straffe van een verlaging van hun inkomen. De verzekeraars schuiven het bedrijfsrisico af op de huisartsen evenals de BTW die over deze constructie wordt geheven! En dan te bedenken dat verzekeraar Zorg en Zekerheid een prima functionerende organisatie die geintegreerde Zorg leverde op Wijknivo door kortzichtigheid, powerplay en domheid om zeep heeft geholpen. Het raamwerk voor goede zorg bestaat nog, maar ongetwijfeld zullen er dure managers worden aangesteld om het wagenwiel compleet opnieuw uit te vinden. HET IS CYNISCH, EEN GROVE SCHANDE EN EEN GROTE GELDVERSPILLING OVER DE RUG VANM DE PREMIE_BETALER!!! http://www.leidenhuisarts.nl/paginas/?url=zorgpact-en-het-informele-zorgcircuit

Deel deze informatie graag

De Paashaas

 

Transparant

De grootste zorgverzekeraars in Nederland, Achmea Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid en Menzis beleggen in farmaceutische bedrijven die enorm hoge

Daar gaan we weer

prijzen vragen voor geneesmiddelen. Dit is in strijd met het streven om de zorgkosten laag te houden. Beleggen doen ze om winst te maken. Die beleggingen worden betaald door ons, de verzekerden, die door een boekhoudkundige truuk hun zorg juist duurder zien worden. Winst wordt overgeboekt naar de  moedermaatschappij en door de hogere prijzen voor medicijnen bestaat er nu een fake argument om de premie en het eigen  risico te verhogen. Dit is dus wat er gebeurt. Een dubbele winstpakker over de rug van patienten en premie-afdragers.

 

Reklame heet voortaan voorlichting

De verzekeraars hebben door dat het openbaar maken van het reklamebudget niet bijdraagt aan de populariteit. Bijma een half miljard in twee maanden tijd is teveel van het slechte. De slimmere managers hebben er iets op gevonden. Doe hetzelfde onder een andere naam: Patiëntenvoorlichting. Jongensn en meisjes, is dat nou niet iets dat je nu typisch aan de professionals moet overlaten. Hier trappen we dus mooi niet in. Onze eis voor de Tiende Penning geldt (met dt) dus voor reklame en zogenaamde voorlichting. We kijken er de jaarverslagen op na.

 

De Kerstman aan Sint de Haas en alle geïnteresseerden.

Het zou je verzekeraar maar wezen!

Zorgverzekeraars beleggen in dure geneesmiddelen
04 april 2018 – Algemeen Dagblad
De grootste zorgverzekeraars in Nederland, Zilveren Kruis, CZ en Menzis beleggen in farmaceutische bedrijven die enorm hoge prijzen vragen voor geneesmiddelen. Daarmee zijn ze eigenlijk in strijd met hun eigen principe: het laag houden van de zorgkosten.

Dat vindt ook hoogleraar geschiedenis van de farmacie, Toine Pieters. Hij stelt dat het buitengewoon pijnlijk en pervers is.

Dat vinden wij nou ook.

Chapeau Toine!!

OK, de tweede fase.

Beste mensen,

Een bericht van de Trias Partita

het niet te pruimen maar onvermijdelijke Groot Overstap Circus van de zorgverziekeraars gaat eind van het jaar weer beginnen.

De Kerstman, Sint en de Haas hebben dus maanden de tijd om zich goed te bezinnen

en de meest slimme list te verzinnen

om voor een goed en echt Zorgdoel die Tiende Penning van het reclamebudget van het  Groot en Niet te Vermijden Overstap Circus te Innen.

Onze vraag aan jullie is wat moet als eerste gebeuren,

willen wij die Euri in de juiste richting sleuren,

Sint, De Kerstman en de Paashaas.