Moeten Ziektekostenverzekeraars zich bezig houden met gedachtenverontreiniging?

 Mijn antwoord is JAAAHAAA!!

Kinderen worden ziek als ze merken dat ouderen liegen en bedriegen, konkelen en geheime afspraken maken, korte termijn politiek en het afknijpen van zieke kinderen en zorgverleners, het over de balk smijten van miljoenen. De zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat we niet ziek worden van al de bovengenoemde zaken, dus moeten ze dat gewoon niet meer doen. De kindertjes worden er doodziek van. Stop met de winstmaximalisering, stop met het zelf investering in Big Pharma, kortom stop met de Markt en zorg voor de kinderen  die jullie vertrouwen hebben gegeven. De geschiedenis van dit kleine land zal over jullie oordelen. Kleine kinderen worden groot en zullen over jullie oordelen. Het is een Zwarte Bladzijde in mijn Grote Boek. Ik heb de roede nu binnen handbereik. De namen van vele zakkenvullers zijn bij bekend. Ik bedoel daarmee dat ze in mijn zak worden gestopt en mee gaan naar hun welverdiende heropvoedingsgesticht in Spanje.

Stop de belachelijke reclame voor ziektekostenverzekeraars Aktie 2018-2019

Honderden miljoen euro’s gaan naar reclame

Die Zorgverzekeraars moesten zich diep diep diep schamen

Want Ja hoor, het  Groot Overstap Circus  gaat  weer beginnen.

Sint, Kerstman en de Haas hebben   tijd gehad om zich te bezinnen

en een list te verzinnen

om een stuk van het  reclamebudget voor het Overstap Circus te Innen.

Dat budget is niet besmet, bij gebruik voor handen aan het bed

De verzekeraar die bijdraagt aan dit goede Doel

Geven wij op facebook het verdiende Sociale Smoel

Het geld gaat naar ondersteuning van de kwetsbare mens

een eenzame Oudere met een simpele wens

naar contact met familie of belangstelling van buren

Die niet pas als het stinkt door de brievenbus gaan gluren

voor oppas voor de tiener die zwanger de school heeft verlaten

voor die beginnend dementen die hun sleutels vergaten

eenzaam en oud is niet doelloos of dom

hun zwakte is juist kracht, denk nu even om

ze kunnen veel  voor die zwangere tieners betekenen

ze hebben tijd, aandacht en een schat

aan ervaring waar niemand nog aandacht voor had

ze koken, verzorgen kwaaltjes en kwalen ,

met praktische weetjes en grote verhalen

een luisterend oor, een rots in de branding, een rustpunt en wijze raad,

een zingeving die veel en veel dieper gaat

de bijna onbeschrijflijke kern en waarde van ons leven

wat wij onderling  delen en door moeten geven

warme aandacht, woordloze liefde, gelouterd verstand

met een lach en een traan, een schouder, een hand

met liefde die nooit uit een robot kan komen

hoe konden wij dat in hemelsnaam dromen

Dat zorg beter wordt door af te vinken

Door knijpen, door persen door krimpen en slinken?

wordt een robot ooit een geliefde of vrind

prik me dan maar lek

Wie dat durft te denken is GEK

Met de Groeten van Sint.

Namens de De Coalitie van Drie

 

Het gaat weer beginnen!!

Minister verdedigt natuurlijk geen Stapel Stenen.

Vandaag in een streekblad :

Voor de VVD-minister zijn de gebeurtenissen niet een aanleiding om het systeem te veranderen. “Het gaat er mij vooral (Sic-Sint) om, dat mensen zorg krijgen. Als dat in het ene ziekenhuis niet kan, dan moet het in een ander ziekenhuis ” , zei Bruins. “ Het gaat uiteindelijk niet om het bewaken van een stapel stenen. ”

Een ziekenhuis is geen stapel stenen. Er werken op elkaar ingespeelde Zorgprofessionals, totaal 3000 verpleegkundigen, verzorgenden , artsen. Daarnaast professionele ervaren schoonmakers en paramedici. Ik kwam daar regelmatig op de kinderafdeling. Echte op elkaar ingespeelde teams van rmensen, die echt mensenwerk doen met passie die niet in geld uit te drukken is. Dat weet toch iedereen tegenwoordig. Dat is wat anders dan een accountant die op afstand de plusjes en minnetjes bij elkaar optelt en die los van de waarheid op de werkvloer de waan van een jaarrendement berekent.

Hugo jongen (of moet ik tegenwoordig Excellentie Bruins zeggen), ook de Sint is bijna geen rendabele instelling meer. Je krijgt dit jaar geen kadotje in jouw schoen, ook al zet je jouw hele verzameling bij de centrale verwarming. De zorgverleners, de mensen onder het dak van die stenen voelen zich in de steek gelaten. Je hebt je totaal niet laten zien in de hele discussie niet, op de werkvloer niet. Je zei een bezoek te overwegen maar vreesde dat je ” meer voor de voeten loopt dan dat dit iets bijdraagt.” Als alles ontruimd is, loop er dan eens doorheen en vraag je Out of de Box af wat deze Stapel Stenen in de afgelopen decennia heeft betekend in de Zorg voor de Regio. En wat de functionaliteit had kunnen zijn van al die professionals in de Ketenzorg, Zorghotels , Eerstelijns Verblijf , Transmurale Zorg in de wijk, Polikliniek voor ouderen met een chronische ziekte. Denk er maar goed over na en huil bittere tranen bij jouw lege schoen.

Een Woedende Sint

Brief aan onze Koning

Geachte Koning, beste Willem, dat mogen wij vanuit onze functies wel zeggen.

Wij, de coalitie van drie spreken U persoonlijk aan. U bent de Koning van Nederland.  De Nederlandse gezondheidszorg is in crisis. Streekziekenhuizen worden gesloten,  de Wijk- en Mantelzorg komt maar niet van de grond, de GGZ  (Geestelijke Gezondheidzorg) heeft veel te lange wachttijden, ouderen met dementie  kunnen nergens meer terecht, kortom het water staat ons aan de lippen. We kunnen er niet meer op vertrouwen dat de zorg  goed, betaalbaar en beschikbaar blijft. Er wordt vaak gezegd dat we een Deltaplan nodig hebben om een ramp af te wenden. Het tegenovergestelde is echter het geval  en wij bieden U als surprise een oefening aan in het Omdenken.

Het uitganspunt is dat U in uw jachtige bestaan  vooral bezig bent met watermanagement.  U gaat dit begrijpen.  Een spreekwoord zegt dat geld  stroomt als water. Als U wilt dat het niveau van water overal  gelijk blijft dan hoeft U niet veel te doen. Zonder dijken en dammen  stroomt water vanzelf naar de laagste plaatsen. Staat er een dam, dan ontstaat er een stuwmeer en kan  het lagere land  droog komen te staan.  Dat is nu precies wat er is gebeurt, maar dan met geld !

Edith, de vorige minister voor zieke mensen is een Schipper. Het resultaat van haar beleid. Dammen, dijken en een gigantisch stuwmeer van geld waar vrolijk in kan worden geroeid en gezwommen door de mensen die dicht bij de bron zitten. Het laagland komt droog te staan. In een dor  bestaan wil niemand toeven. Bij omdenken moet je proberen het probleem te zien als oplossing en de oplossing als probleem.

Volgens het omdenken zijn de zorgverzekeraars die de dammen bouwen het probleem en letterlijk klopt dit ook wel want ze beheren een stuwmeer van 10 Miljard, dat is 10.000 miljoen euro. Voor een kleine groep onbezorgd lekker poedelen, lekker badderen. Wat betekent dit? We moeten juist de Zorgverzekeraars zien als een kostenpost zonder rendement  voor echte zorg, niet de zorgverleners en de ziekenhuizen. Alleen al van de rente kunnen we vijf complete streekziekenhuizen spiksplinternieuw bouwen en van gratis personeel voorzien .  Die streekziekenhuizen staan er al.

DE JONGE HELD ZAL OMDENKEN EN TREKT ZIJN VINGER UIT DE DIJK.

Met de Meeste Hoogachting

De Coalitie van Drie

 

Het Ei van Columbus moet worden Uitgebroed.

Premier Rutte:  Hef reclame Belasting!

Het Slotervaart Ziekenhuis, de IJsselland Ziekenhuizen, Ruwaard van Putten failliet en een aantal andere streekziekenhuizen onder vuur na een puur financieel rapport. Dat legt vooral Zorgverzekeraars geen Windeieren. Beste Coalitie genoten, wat denken jullie ervan. De Verzekeraars hebben toch wettelijk gezien de Zorgplicht. Als je naar alleen financieel rendement kijkt moeten alle ziekenhuizen dicht, net zoals met de Verzorgings- en verpleeghuizen is gedaan. Al die gepensioneerden die ze daar beter maken en vervolgens langer in leven houden, die brengen toch alleen maar pensioengelden met emmers tegelijk naar Frankrijk en Spanje. Dat is niet rendabel. Het wordt niet hardop uitgesproken, zo ver zijn we nog niet moreel afgezakt, maar het huidige beleid is wel over de grens van het aanvaardbare. De huisartsenposten en Wijkteams in die gebieden krijgen het enorm zwaar en er gaan dooien vallen.

Vanuit het werkveld wil ik verzoeken onze contacten aan te wenden om die streekziekenhuizen te beschermen tegen de verdere afbraak op puur economische gronden vanuit een beperkt economisch perspectief. Kijk, ik hou van heen en weer rennen, maar voor een oudje dat dit niet meer kan zullen de taxikosten voor simpele poliklinische controles oplopen tot honderden euro’s per jaar. Moet weer een berg papierwerk tegenaan voor vervoersindicatie, weer een hoop mensen aan het werk, weer geen macro besparing. Komt ook nog het milieu argument om de hoek.

Mijn voorstel is die Tiende penning, dus 10 % van de reclamegelden van de zorgverzekeraars te besteden aan DOORSTART. Die gebouwen die nu leeg staan kunnen een belangrijke functie hebben in een functionele ZORGKETEN. Eerstelijnsopvang in het leegstaande gedeelte en aanpalend in een Zorgregio duurzame woonvormen en georganiseerde samenwerking voor ouderen die lichte zorg behoeven en gebruik willen maken van ondersteunende diensten op loopafstand. Dat wil ik. Ik heb hiervoor ook een doortimmerd vastgoedplan laten uitbroeden door mijn broer, Zoef, die directeur is van een woningbouwcorporatie. Probleem is de financiering voor het vernieuwen van het bestaande vastgoed. Bij het huidige wurgende beleid van de zorgverzekeraars en het financieel kort houden van de woningbouwcorporaties vanuit Den Haag blijkt het moeilijk zo niet onmogelijk die noodzakelijke vernieuwingen zelf in de balans op te nemen. Het heffen van de reclamebelasting, de Tiende Penning is wat mij betreft “Het EI van Columbus”. Wat denken we ervan?

Ondertekend met de meeste Hoogachting

 

De Paashaas.

Hier worden we blij van !

Geachte Coalitie van Drie ,

Op ruim honderd plaatsen lieten zorgverleners dinsdag hun stem horen voor goede zorg en tegen de macht van de zorgverzekeraars. Een goed moment, want in de Tweede Kamer werd afgelopen week gesproken over de jaarlijkse zorgbegroting. Tijdens het debat vestigde SP-Kamerlid Maarten Hijink de aandacht op de oneerlijke contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Zorgverleners én patiënten worden de dupe van deze praktijken.

 

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet riep op om de prijs van concurrentie in de zorg niet neer te leggen bij zorgverleners. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wees op de schadelijke effecten van het eigen risico.

Het kabinet had flink wat uit te leggen tijdens het debat in de Tweede Kamer. De afgelopen maanden zijn zorgverleners massaal opgestaan omdat ze het niet langer pikken. Of het nu over de veel te hoge werkdruk, de te lage tarieven, of de machtige zorgverzekeraar gaat, de breed gedeelde overtuiging is: dit moet anders. Het Nationaal ZorgFonds slaat de handen ineen met iedereen die zich in wilt zetten voor goede en betaalbare zorg. Samen staan we sterker.

Strijdbare groet,

Campagneteam Nationaal ZorgFonds

Patient breekt macht Zorgverzekeraars.

Beste Paashaas, beste Kerstman, geachte Heer Oomen.

Veel werknemers van zorgverzekeraars schamen zich over de rol die hun bedrijftak tegenwoordig speelt in de Zorg en je kunt tegenwoordig op een feestje maar beter niet zeggen dat je voor een zorgverzekeraar werkt. Dat is sneu en dat moet anders.  Wat is een goede strategie om dit om te buigen?

Ons Doel is de medische Zorg in Nederland goed en toegankelijk te maken. Ik zeg maken omdat houden niet meer van toepassing is. De opleiding van huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, dietisten. praktijkondersteuners , pedagogen, psychologen,  analisten, verzorgenden en verpleegkundigen is nog steeds goed te noemen. De Zorg van Nederland stond internationaal in hoog aanzien, maar de organisatie  systeem vertoont vele symptomen van een ernstige ziekte. De fundamenten waar deze Zorg op gebaseerd is namelijk solidariteit, empathie, compassie en liefde zijn door de opeenvolgende regeringen is innige samenwerking met onze zorgverzekeraars vervangen door verdienmodellen, management, controlesystemen, wantrouwen, vinkenlijsten, cynisme  en zakkenvullerij.  Dat  marktsysteem blijkt jaar in jaar uit duurder en duurder te worden. Verzekeraars maken forse winst, de salarissen in de zorg worden steeds lager,  personeel stapt eruit met burn-out klachten en vervanging is niet te vinden. Een goed lopend initiatief,  de Cooperatie voor  Eerste Lijn  Leidse Cello bleek naast goede Zorg ook een bezuiniging op te leveren van tientallen miljoenen, maar werd door de inkopers van Zorg en Zekerheid stelselmatig gedwarsboomd omdat de solistisch werkende huisartsen allemaal binnen de regels  van de door hen aangestuurde organisatie moesten werken.  Cello weigerde een veel te duur ICT systeem aan te schaffen wegens evidente belangenverstrengeling, omdat nota bene een van de zorginkopers van Zorg en Zekerheid in de Raad van Advies zat van het bedrijf. Cello werd opgeheven.  Uit een landelijke analyse bleek achteraf dat alleen al het driekoppig bestuur van Cello met hun solo praktijken een bezuiniging hadden opgeleverd van meer dan 1 miljoen Euro op jaarbasis. Daarnaast blijkt uit grootschalig onderzoek dat patienten in een solopraktijk langer leven.  Goed en goedkoop kan dus heel goed samengaan omdat het gekoppeld is aan verantwoordelijkheid, korte lijnen, solidariteit en inlevingsvermogen.

Mijn voorstel is dat patienten uit dit soort solistische praktijken voordeel hebben van de bewezen effectiviteit middels een terechte en onderbouwde korting op hen premie. Dit kan blijkens die landelijke analyse oplopen tot een voordeel van 500 euro per jaar.  Ook het eigen risico kan dan drastisch omlaag.

Een efficient werkende zorgverzekeraar met weinig overhead kan voor de patienten van die praktijk een zeer wel zeer goedkope collectieve verzekering aanbieden. Ook de overheid zou dit kunnen doen. Ik zou de Paashaas willen vragen een lijstje te maken van huisartsen die aan dit experiment ten bate van de patienten en de goede Zorg zouden willen deelnemen.

Ons Doel is de Zorg goed en toegankelijk te houden.

Aan de lezers vraag ik deze boodschap te delen en zich aan te sluiten bij Minder Markt en meer Zorg.

Sinterklaas.

Bericht van de Paashaas: Slimme verzekeraars.

De zorgpremie gaat weer omhoog.  De stijging wordt volgens de Verzekeraars o.a.  veroorzaakt door de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet. Maar hoe zit het ECHT: Een groot gedeelte van het uitvoeringsgeld is door een verzekeraars lobby al terechtgekomen bij het Zorgkantoor. Huisartsen moeten nu een intentie verklaring tekenen dat ze een 1e Lijns manager in dienst nemen op straffe van een verlaging van hun inkomen. De verzekeraars schuiven het bedrijfsrisico af op de huisartsen evenals de BTW die over deze constructie wordt geheven! En dan te bedenken dat verzekeraar Zorg en Zekerheid een prima functionerende organisatie die geintegreerde Zorg leverde op Wijknivo door kortzichtigheid, powerplay en domheid om zeep heeft geholpen. Het raamwerk voor goede zorg bestaat nog, maar ongetwijfeld zullen er dure managers worden aangesteld om het wagenwiel compleet opnieuw uit te vinden. HET IS CYNISCH, EEN GROVE SCHANDE EN EEN GROTE GELDVERSPILLING OVER DE RUG VANM DE PREMIE_BETALER!!! http://www.leidenhuisarts.nl/paginas/?url=zorgpact-en-het-informele-zorgcircuit

Deel deze informatie graag

De Paashaas

 

Transparant

De grootste zorgverzekeraars in Nederland, Achmea Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid en Menzis beleggen in farmaceutische bedrijven die enorm hoge

Daar gaan we weer

prijzen vragen voor geneesmiddelen. Dit is in strijd met het streven om de zorgkosten laag te houden. Beleggen doen ze om winst te maken. Die beleggingen worden betaald door ons, de verzekerden, die door een boekhoudkundige truuk hun zorg juist duurder zien worden. Winst wordt overgeboekt naar de  moedermaatschappij en door de hogere prijzen voor medicijnen bestaat er nu een fake argument om de premie en het eigen  risico te verhogen. Dit is dus wat er gebeurt. Een dubbele winstpakker over de rug van patienten en premie-afdragers.

 

Reklame heet voortaan voorlichting

De verzekeraars hebben door dat het openbaar maken van het reklamebudget niet bijdraagt aan de populariteit. Bijma een half miljard in twee maanden tijd is teveel van het slechte. De slimmere managers hebben er iets op gevonden. Doe hetzelfde onder een andere naam: Patiëntenvoorlichting. Jongensn en meisjes, is dat nou niet iets dat je nu typisch aan de professionals moet overlaten. Hier trappen we dus mooi niet in. Onze eis voor de Tiende Penning geldt (met dt) dus voor reklame en zogenaamde voorlichting. We kijken er de jaarverslagen op na.

 

De Kerstman aan Sint de Haas en alle geïnteresseerden.