Gaura lindheimeri / Lindheimers prachtkaars

Zie Plantengids Willaert en OA

Phlox paniculata ‘Amethyst’ / Vlambloem

Zie Plantengids Willaert en OA

Prunus serrulata / Japanse sierkers

Zie Plantengids Willaert en OA

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ / Treurwilg

Zie Plantengids Willaert en OA

Carpinus betulus / Haagbeuk

Zie Plantengids Willaert en OA

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ / Smalbladige es cv

Zie Plantengids Willaert en OA