Onze brief aan de partijen

Op 4 februari hebben wij de resultaten van de Verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost toegestuurd naar de Leidse politieke partijen. Wij hebben ze gevraagd over de geënquêteerde onderwerpen een standpunt in te nemen met onderstaande brief.

Brief aan de politieke partijen

Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de Professorenwijk-Oost

Bijlage: Resultaten verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost

Geachte partijleden,

Binnenkort staan de verkiezingen weer voor de deur. Wij willen u bij deze in de gelegenheid stellen om kenbaar te maken welke voornemens u heeft met onze buurt. Wij hebben enkele onderwerpen verzameld waarvan wij weten dat zij spelen in deze buurt en vragen u zo concreet mogelijk in te gaan op die onderwerpen die genoemd staan in onderstaande vragenlijst (Multifunctioneel Centrum, Roomburgerpark, Sportpark Roomburg en het Bestemmingsplan).Wij bieden u zo de gelegenheid om de standpunten van uw partij onder de aandacht te brengen van de buurt. Wij zullen via de social media en via Email zorg dragen voor verspreiding onder alle buurtbewoners die hebben aangegeven hierin interesse te hebben.

Over welke buurt hebben wij het? We praten over de Professorenwijk-Oost. Dit is het gebied dat begrensd wordt door de Kanaalweg, de Lorentzkade, de Burggravenlaan en de Roomburgerlaan.

Wij laten u niet gissen naar wat de buurt wil. Eind januari hebben wij over deze onderwerpen een enquête georganiseerd in onze buurt. De resultaten vindt u in het bijgesloten rapport.

Wilt u de vragen uiterlijk 20 februari beantwoorden en per mail naar ons terugsturen?

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisaties uit de Professorenwijk-Oost:
• VVE Van Vollenhovenplein 1-108
• VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
• VVE Scholtenstraat 1 t/m 47
• VVE Scholtenstraat 74-84
• VVE Moddermanstraat 1-83
• VVE Asserstraat 2-48
• VVE Asserstraat 50-104
• VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
• Vrienden van het Roomburgerpark
• Actiecomité Oost Professorenwijk

Resultaten verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost

In januari 2018 is een enquête georganiseerd in de Professorenwijk-Oost. In dit rapport staan de resultaten. Voorin vindt u een samenvatting van 3 pagina’s.

 

Verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost

In de periode van 17 tot 29 januari 2018 hebben wij een buurtenquête georganiseerd. Via deze enquête willen we inventariseren welke ideeën er leven bij de bewoners zelf. Uw meningen en ideeën willen we onder de aandacht brengen van de politieke partijen. Wie zijn wij? De Vrienden van het Roomburgerpark en een aantal bestuursleden van VVE’s uit deze wijk.

Hieronder ziet u de link naar de enquêteformulieren: