Update bouwplannen Oppenheimstraat 11 maart 2018

De bouwplannen in de Oppenheimstraat zijn ingrijpend gewijzigd. De Gemeente is nu van plan er 2 gymzalen te bouwen. Zie voor meer informatie de website van de wijkvereniging.

Donderdag 8 maart zijn de plannen behandeld in de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (agendapunt 10). De Wijkvereniging heeft er in haar inspraakreactie voor gepleit de plannen te beperken tot 1 gymzaal. Dit is niet gehonoreerd door de Raadscommissie. De plannen zullen nu worden voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

Partij Sleutelstad over buurtkwesties Professorenwijk-Oost

We hebben aanvankelijk heel hard op de individuele problemen en vraagstellingen zitten studeren, maar kwamen toen, mede vanwege de door jullie erbij gebruikte enquête, tot de ontdekking dat de wijkbewoners al een mening hebben en dat wij die moeten respecteren. Dus dat wij daar als burgerzeggenschaps-beweging geheel achter willen en moeten staan.

Partij Sleutelstad is namelijk voor de Nieuwe Democratie, i.c. directe democratie, en ons speerpunt is om in Leiden stad- en wijk-referenda in te voeren, maandelijks, digitaal, op de website van de gemeenteraad. Het presidium van de raad zal in onze voorstellen maandelijks 1, 2 of soms 0 of 3 voor de gehele of in een wijk afgebakende Leidse burgerij belangrijke voorstellen op die website zetten. Vervolgens kunnen de betrokken burgers ter voorbereiding de media en livestreams van de raadscommissies volgen over de gekozen onderwerpen. Het stemmen gebeurt daarna met een nog nader te bepalen persoonsgebonden systeem (digiD o.i.d.). PS wil nadrukkelijk de Leidse burgers na tientallen jaren terecht klagen over collegecompromissen, over het niet gehoord worden, het 4 jaar lang ongevraagd over hen heen walsen en dan weer na 4 jaar mogen stemmen, uit hun steeds vaker beluisterde apathie halen en weer naar de stembus terugbrengen. In Zwitserland is dit systeem al 150 jaar oud en de opkomstpercentages bij verkiezingen schommelen tussen de 80 en 85 procent. Ook is de burgerij daar veel meer betrokken bij planning, besluitvorming en het inrichen en schoonhouden van de eigen leefomgeving.