We Starten met de Meest Kwetsbare Jongeren!

Vriend Sint, Vriend Kerstman, beste mensen.

Toeval bestaat niet. Door de milde temperatuur kan ik nog steeds mijn winterslaap niet vatten. Ons DOEL, het plan om twee kwetsbare groepen, vroegtijdige schoolverlaters en Kwetsbare Ouderen met elkaar in contact te brengen houdt me wakker. In mijn werkveld kunnen ten eerste Tienermoeders ondersteuning gebruiken. Ons Doel kan hierin een rol spelen.

Ons Doel
We hebben afgesproken dat we jongeren, die het moeilijk hebben om hun bestaan op te bouwen in contact zullen brengen met Kwetsbare Ouderen, uitgaande van de sterke punten, de kracht van beide groepen. Dit idee komt niet uit de lucht vallen.. Vroeger was het normaal dat jonge moeders veel leerden van hun grootouders vooral van oma’s. Die relatie van grootouders en kleinkinderen was in een drie- of viergeneratie gezin heel normaal, heel natuurlijk. Ik weet zeker dat we naar anno 2018 een vertaalslag kunnen maken. Eenzame ouderen hoeven niet altijd als kwetsbaar te worden gezien, als de nadruk ligt op wat ze voor jongeren kunnen betekenen. Ze hebben tijd, ze hebben aandacht en ze hebben ervaring.

Ons Uitgangspunt

De meest kwetsbaren van de vroege schoolverlaters zijn de Tienermoeders. Thuisblijven levert spanningen op. De eigen ouders kunnen lang niet altijd op het kleinkind passen als de Tienermoeder weer naar school wil. Alles ligt aan de ketting. Het organiseren van gestructureerd contact tussen oudere dames en tienermoeders kan een positieve impuls betekenen voor de kwetsbare ouderen, maar ook voor de Tienermoeder, haar kind en haar ouders. Koken, verzorging, allerlei praktische weetjes en vaardigheden kunnen aan de volgende generatie worden doorgegeven. Wat betekent het samenbrengen van die twee groepen? Voor de Tienermoeder een luisterend oor, een wijze raad, een rustpunt of zelfs een rots in de branding. Voor de Senioren zal het een inspirerende vorm van contact zijn en een zingeving betekenen die veel dieper gaat dan het geven van water aan de plantjes.

Onze Strategie.

De natuurlijke interactie tussen die twee generaties over een pasgeboren baby kan een leefomgeving verrijken, in balans brengen. Dat gaan we terugzien bij de uitwerking van Ons Doel. In de sociaal beschermde omgeving van een woon-zorgcomplex bijvoorbeeld staan momenteel wegens gebrek aan personeel vaak kamers leeg. Het uitoefenen van een taak of het lopen van een stage binnen een ouderencomplex levert de Tienermoeder naast stagepunten een belangrijke huurreductie op. Deelcertificaten geven toegang tot een vervolg opleiding. De oppas oma’s krijgen op hun beurt weer een reductie in de huurprijs. Een optimale Win-Win situatie. Ons Doel is toevallig, maar toeval bestaat misschien niet, de naam van een Woningbouwvereniging met een sociaal karakter. De start van dit project zou de sociale cohesie in de wijk stimuleren en daarmee de waarde van de woningen verhogen. Deze smakelijke winterpeen ga ik ze voorhouden en bericht U wanneer ze ervan hebben geknabbeld..

Moi, de Paashaas.

OPEN BRIEF AAN ZORGVERZEKERAARS, UNIEKE KANS!

Directie Zorgverzekeraars
Betreft:De bijdrage voor de Tiende Penning

Leiden, 17 december 2017

 

Geachte Zorgverzekeraar,

Graag willen wij U een unieke kans bieden uw bedrijf in de nieuwe en traditionele media van Nederland te profileren als een Sociale Partner in de Zorg, die gul en ruimhartig noodzakelijke Zorg ondersteunt, maar zuinig en secuur is met geld van verzekerden bij het maken van reclame, het opbouwen van overtollige reserves of het doen uitkeringen aan aandeelhouders.

Het is algemeen bekend dat er jaarlijks door Zorgverzekeraars rond de jaarwisseling honderden miljoenen aan reclame wordt uitgegeven (zie bijlage1) en dat er een miljardenbedrag als reserve op de plank ligt terwijl de Zorg onder grote druk staat. Reclame heeft tot doel met een positief imago klanten te trekken. Dit speelt vooral tijdens de periode dat men van Zorgverzekeraar mag wisselen, tijdens het Grote Nationale Overstapcircus in de maand januari.

Hierbij wordt u uitgenodigd mee te doen aan een alternatieve reclamecampagne, met als naam:

‘Het Tiende Penning Plan’. Deelname aan deze campagne, biedt u de mogelijkheid aan uw (potentiele) klanten kenbaar maken, dat uw bedrijf zich inzet voor belangrijke zorgverlening. Zo weten uw verzekerden, dat uw bedrijf hart heeft voor Jeugdzorg en Kwetsbare Ouderen. Een deel van de bijna half miljard euro reclamegeld kan beter besteed worden aan Zorg, dat vinden ook de meeste mensen die bij een Zorgverzekeraar werken en die mogelijkheid willen wij graag geven.

Het Doel van dit schrijven is Zorgverzekeraars de gelegenheid te geven vóór 30-12-2017 hun initiële bijdrage aan het ‘Tiende Penning plan’ per verzekerde aan ons bekend te maken. Met slechts een paar cent per verzekerde kan al veel goed werk gedaan worden voor Jeugdzorg en Kwetsbare Eenzame Ouderen. Het streven is dat uiteindelijk een tiende deel, (De Tiende Penning) van het reclamebudget plus de ( boventallig ) opgeslagen reserves direct aan Jeugdzorg en eenzame ouderen wordt besteed. De Tiende Penning zou in 2016 neergekomen zijn op een extra te besteden bedrag van 400 miljoen Euro (10 % van 0,5 miljard aan reclame + 3,5 miljard reserves).

De Strategie/werkwijze is even simpel als helder. Na bekendmaking van de aanvankelijke bijdrage krijgen de Zorgverzekeraars wekelijks de gelegenheid hun bijdrage per ingeschreven patiënt naar boven toe bij te stellen. De resultaten worden ieder weekend op feestelijke wijze bekend gemaakt. Welke verzekeraar verhoogt het aanvankelijke bedrag met hoeveel en hoeveel klanten er overgestapt naar een andere Zorgverzekeraar.

Wij stellen uw spoedige reactie bijzonder op prijs en verzekeren U dat wij uw klanten op alle mogelijke manieren op de hoogte zullen houden van de reacties en bijdragen uwerzijds.

Tot slot. Onderaan deze pagina kunt U de hoogte van uw initiële bijdrage invullen en deze brief ondertekend in de retourenveloppe terugzenden. Er volgen nog vier brieven met updates en de mogelijkheid het bedrag te verhogen.

Ik wens U prettige feestdagen en een gezond 2018

 

Hoogachtend,

W.E. Schrader (Huisarts en Hulp Sint te Leiden)

Namens de Coalitie van Drie

 

 

Bijdrage per ingeschreven patiënt.

 

Verzekeraar Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant Bedrag p. klant
  per 31-12-17 per 07-01-18 per 14-01-18 per 21-01-18 per 28-01-18
Achmea
VGZ
CZ
Menzis
ONVZ
DSW
Z&Z
ASR
ENO

 

 

 

Voor akkoord

Datum:………………………

 

 

Dhr./MW……………………………….

Directie Zorgverzekeraar

 

 

 

 

De Paashaas doet definitief mee!

Beste Paashaas, goede vriend, geachte Doendenker.

Sinterklaas en de Kerstman willen je graag in ons Samenwerkingsverband verwelkomen. Uit jouw brief blijkt grote betrokkenheid bij Kinderen die de weg kwijt zijn en Kwetsbare Ouderen die in eenzaamheid verpieteren. Je kunt je volledig vinden in het gezamenlijk Doel, namelijk de alternatieve besteding van reclamegelden en daarmee een grotere bekendheid te geven aan verzekeraars die met hun reclamegeld en reserves betere Zorg voor Kwetsbare Mensen ondersteunen.

Dat in jou een warm, groot, sportief en vergevingsgezind hart klopt, dat blijkt uit jouw woorden over de werkers bij Zorgverzekeraars, “ook lieve en goede mensen, die trots willen zijn op hun werk, op kostenbeheersing en eerlijke verdeling.” Dat je in deze voor Hazen dramatische Kerstperiode wilt denken aan mensen die je wilt helpen en staat te trappelen om dit ook te DOEN, Chapeau, Respect. Dat doen alleen de allerbesten, alleen de allerliefsten.

En daarom: Welkom in de Alliantie voor de Liefde, in de Trias voor de Transitie, de Drie-eenheid tegen de Eenzaamheid, het Verbond voor de Vreugde, de Coalitie voor Cohesie, onze Bond tegen Boosheid, ons Kartel tegen het Kwaad. Welkom.

 

Namens Sinterklaas met een welgemeend en krachtig Yoho

De Kerstman

De TRIAS Sint, Kerstman, Paashaas bijna compleet!

Leiden 16-12-2017

Geachte heren Kerstman en Sinterklaas.

Ik snap uw vraag. Samen, de Sint de Kerstman en Moi, de Paashaas gaan we de Zorg goed en toegankelijk ten houden. Dat Doel deel ik uit de grond van mijn hart.

We kennen allemaal de Uitgangspunten.

Sinterklaas helpt de kinderen die om wat voor reden dan ook de school zonder diploma verlaten, of die niet goed verzorgd worden, Dat doet hij al eeuwen en hij gebruikt daarvoor de laatste dertig jaar moderne middelen zoals internet. Ik heb zijn oeroude website www.remedi.org goed bekeken. Chapeau. Die doorgeefboekjes onder pseudoniem zijn geniaal.

Kerstman helpt zieke en eenzame mensen met een bezoekje in de donkere dagen en heeft ook allang de nieuwe media ontdekt die goed en goedkoop de Zorg voor 1 euro per persoon dicht bij de mensen brengt. Ik heb zijn website bekeken www.cito-online.nl mijn bek valt open. Wat een mogelijkheden, eindelijk een Gezondheidsdossier wat echt van de mensen zelf is, waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. Waar dan ook ter wereld. Chapeau, grote klasse.

U zegt dat Moi, de Paashaas wel uit een goed nest komen om een meerwaarde te zijn voor Sint en de Kerstman. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar ik zit echt in het werkveld. Natuurlijk maak ik me al jaren druk over de Zorgverzekeraars. Kijk maar op www.strijkstok.info , Met wat hulp kunnen we het zo weer aanpassen en inzicht geven aan in hun reserves en reclame, en dat hele Overstapcircus. Bij elkaar 4 miljard euro, verkeerd gebruikt! Hiervoor kan iedere Nederlander 3 maanden supergezonde hutspot eten, en dan ook nog een korting krijgen op zijn Zorgpremie van 200 euro. Met hulp van mijn familia, een paar supersnelle Paashazen is alles wat erop staat zo weer helemaal actueel.

Bij de Zorgverzekeraars werken ook lieve en goede mensen, die trots willen zijn op hun werk, op kostenbeheersing en eerlijke verdeling. Sint weet gelukkig ook welke stoute kindertjes teveel pepernoten hebben gegraaid. Sint noteert alles in het Groote Boek en de Zak staat altijd klaar.

De Kerstman is een Klokkenluider die zich nooit de mond laat snoeren en Moi, de Paashaas, ik ken het werkveld als geen ander. Kijk eens op www.leidenhuisarts.nl , De Strategie om met deze kennis een doorstart maken en uw Pientere Pieten Plan en school-drop-outs te koppelen aan Eenzame Ouderen onder supervisie van een Wijkteam! Geniale gedachte en een potentiele WIN-WIN-WIN situatie

En nu de uitvoering, ik doe graag mee!

Moi, de Paashaas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zullen we een borrel doen?

Onderweg naar Madrid 6 december

Geachte Collega, beste Kerstman

Sorry dat ik niet direct heb gereageerd, maar toen uw brief ons bereikte had ik samen met de Pieten een zware nachtdienst.We hadden wat problemen metal die zonnepanelen op de daken, maar vooral de Pientere Pieten maakten een vreugdesprong en vlogen elkaar in de armen . Het feest was compleet toen er een bericht van de Paashaas binnenkwam die zich wil aansluiten bij onze coalitie. Zodra ik in Madrid ben zal ik die een overeenkomst voor ons drieën opstellen. Nu moet ik nog even bekomen van een zware nachtdienst.

Ook U heeft het nu erg druk dus ik stel voor dat we direct na de Kerst ergens afspreken met de Paashaas (hij heet Max geloof ik) zodat we de boel officieel kunnen maken en het gezamenlijk plan lanceren.

Hoogachtend en met vriendelijke groet

De Sint

cc. Max de Paashaas.

 

 

 

Coalitie tussen Sint en de Kerstman?

Yooh Collega,

met veel instemming heb ik kennis genomen van het Pientere Pieten Plan. Met alle respect, U heeft gelijk en U heeft een prachtig plan met alle Hulp Sinterklazen en Pientere Pieten. Je zou het van de daken moeten schreeuwen, maar daar hebben we het allebei te druk voor. Zoals bekend volg ik U al enige eeuwen en deel ik met U het doel,  de reden van ons bestaan. Warmte en geluk brengen in de harten van de kinderen, groot en klein. We verkeren beiden in de positie, we hebben het overzicht de helicopterview om het maar eens zo te noemen en de juiste contacten. Dit betekent een grote  verantwoordelijkheid.

Na uw verjaardag gaat U terug naar Spanje, naar een warmer oord, terwijl zonder uw aansturing initiatieven zullen verdwijnen, ik vrees als sneeuw voor de zon. Ik heb daar veel ervaring mee en met een groot plan als Het Groot Nationaal Overstap Circus kun je je op glad ijs makkelijk vergalopperen.  Een uitglijder is zo gemaakt en als je zwaar beladen bent zak je er ook nog eens doorheen. Er moet vanwege al uw de drukke werkzaamheden natuurlijk effectief worden gewerkt, ook na 5 december.

Daarom heb ik een voorstel. We gaan samenwerken. U weet dat ik met mijn rendieren heel snel kan gaan, zonder te schakelen, dat rendieren in de zomer in de modder staan en met hun grote poten een breed draagvlak hebben, dat ze in barre wintertijden makkelijk op hun reserves leven, de kortste routes kennen en weten hoe de hazen lopen. (op dat laatste wil ik later terugkomen)

Om duidelijk te maken dat ik de helicopterview bezit die nodig is om een doorstart te maken na uw vertrek heeft mijn hoofdrendier die altijd het voortouw heeft een plan van aanpak geschreven.

Deeltraject Pientere Pieten Plan

 DOEL: Update Zorgcirkel

UITGANGSPUNT :

We hebben een Zorgcirkel, toepasbaar op een populatie van 30.000 mensen.

We hebben een unieke data base in het Zorgvierkant .

We weten hoeveel vroegtijdige schoolverlaters er zijn 20.000

Er komt budget om in ieder geval een pilot op te zetten via Het Grote Nationale Overstap Circus.

Er komt veel media aandacht. 

STRATEGIE:

Eenvoudige update Zorgcirkel.

Ontwerp Certificaat (Autorisatie door Leerbedrijf)

Dit plan in Facebook kanaal

Vaststellen/positionering belangen.

De voortijdige schoolverlater kan als begeleide Buddy onder supervisie van de Mantelzorg-coach het gezelschap zijn van aanvankelijk meerdere ouderen.  Na drie maanden alleen aanwezigheid krijgt de Buddy het eerste Certificaat, van de Paashaas die ik inmiddels al een beetje heb voorbereid.

Hoe vind t U dit, is er met dit plan van aanpak voldoende basis om een historische coalitie met mij te sluiten ?

Yohoo en met de meeste hoogachting

De Kerstman

Sint laat zich niet uitkleden!

De Ouderenzorg wordt uitgekleed, Sint leest dit in het Grote Boek. Het raakt hem en hij is een beetje boos. Ouderen zijn gewoon wat ouder geworden kindertjes,  die net als Sint kwaaltjes krijgen. Zij mogen niet uitgekleed worden. Er zijn ook stoute kindertjes, die staan nu allemaal in het Grote Boek. Dankzij de hulp van zijn Pieten weet Sint ALLES. Onderstaand het plannetje dat hij met de Hulpsinterklaas heeft uitgedacht. Sint vraagt alle kindertjes groot en klein mee te doen aan het Groot Nationaal Overstap Circus. Eerlijk delen is belangrijk. Vind je dit een leuk bericht, deel het dan met al je vriendjes en vriendinnetjes. Eerlijk is eerlijk.

Format voor een Kijkcijfer Kraker?   Het Groot Nationaal Overstap Circus

DOEL Het reclamebudget en de onterechte reserves van zorgverzekeraars laten inzetten voor de Zorg door gebruik te maken van het Marktmechanisme en de populariteit van een dagelijks televisieprogramma.

Inleiding.

Op het eind van het jaar, als mensen denken aan overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar worden tientallen miljoenen uitgegeven aan veelal misleidende reclame. Jammer, vinden patiënten, zorgverleners, politici maar ook veel Zorgverzekeraars die tot deze belachelijke uitgaven worden gedwongen in het jaarlijks terugkerende overstapcircus. De verspilde miljoenen euro’s komen van de patiënten maar worden niet uitgegeven aan noodzakelijke Zorg. Daarnaast hebben verzekeraars onterechte en niet noodzakelijke reserves op de plank liggen, die in veel gevallen na enkele jaren wordt gezien als winst, over wordt geheveld naar de holding en als winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Feitelijk is deze fraude een misdaad tegen de Nederlandse samenleving. Denk aan hoe dementerend ouderen thuis liggen te verkommeren, denk aan de wachtlijsten in de psychiatrie en de jeugdzorg, denk aan levensreddende medicatie die plotseling niet meer vergoed wordt. Aan deze wantoestand kunnen consumenten een eind maken door nieuwe en traditionele media in te zetten. Een dagelijkse presentatie van de overstapcijfers met een korte bespreking van achtergronden en verdere ontwikkeling zal werken als een kijkcijfermagneet en vele betrokkenen zoals directieleden Zorgverzekeraars, Zorgeconomen, politici, patiëntvertegenwoordigers en zorgverleners naar de studio’s voeren. Wat vinden opiniemakers en BN ‘ers ervan? De zorg voor onze Gezondheid, daar draait het om.