Verslag gesprek met wethouder Leewis 6-12-018

Onderstaand bericht werd gepubliceerd door Laurens Beijen op de Facebook-groep Belangengroep de Bult

“Op 6 december hebben we met een aantal bewoners van Roomburg gesproken met wethouder Martine Leewis over de ambtelijke suggestie om te stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil in De Bult. Het was een open gesprek.

De belangrijkste conclusies zijn:
— De wethouder en wij streven ernaar om het eens te worden over de manier waarop De Bult moet worden beheerd om ook in de toekomst verspreiding van vervuiling te voorkomen.
— De wethouder zegde toe dat in overleg met de wijk een onafhankelijke adviseur zal worden aangezocht om daarover advies uit te brengen.
— Totdat er overeenstemming is bereikt zullen de bestaande beheersmaatregelen onverminderd van kracht blijven.
— Bij veel kopers en erfpachters bestaat nog onduidelijkheid over wat er in de contracten staat over de juridische verantwoordelijkheid voor bodemverontreiniging. De wethouder zegde toe dat de gemeente zal trachten om die onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen.

Het overleg wordt binnenkort voortgezet.”

P.S. Inmiddels heeft de Gemeente alle afspraken vastgelegd in een afsprakenlijst die door alle gespreksdeelnemers geaccordeerd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *