Beantwoording vragen van Marcel Roelofsma

Op 18 november stelde Marcel Roelofsma op Facebook de volgende vragen:

Als de gemeente eerder gedwongen (of naar eigen zeggen vrijwillig) heeft besloten tot eeuwig voortdurende beheersmaatregelen, zou het dan ook niet zo moeten zijn dat de kosten daarvan bij de ontwikkeling van de wijk betrokken zouden moeten zijn ? Met andere woorden: zijn deze kosten niet verdisconteerd in uitgifteprijzen van grond en bepaling erfpachtsommen ?
Dat besluit is toch niet genomen hopend op eeuwig durende rijkssubsidie ?

Lees het antwoord d.d. 6 december via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *