Voorlichting afbouw saneringsmaatregelen de Bult

De Gemeente kondigde onlangs aan dat zij van plan is de saneringsmaatregelen bij voormalige vuilstortplaats de Bult af te bouwen. Op 1 november organiseert de Gemeente hierover een inloopbijeenkomst in Buurtcentrum Matilo (Zaanstraat 126) van 19:30 – 21:00. Lees er meer over in de bewonersbrief van de Gemeente.

Veel omwonenden vinden dit geen goed idee. Zij zijn bang dat de Gemeente onverantwoorde risico’s neemt omdat er een grote kans is dat hier illegaal gif is gestort. Lees bijvoorbeeld de ingezonden brief van Leen Barendregt naar aanleiding van berichtgeving in het Leidsch Dagblad.

Vuilstort ook gifstort?

De Bult was oorspronkelijk een vuilstortplaats. In de jaren 80 is de vuilstort afgedekt en is hier een park aangelegd. Al sinds jaren 70 circuleren er geruchten dat hier illegaal gif is gestort, onder andere radioactief ziekenhuisafval. Ook heeft een chauffeur van de beruchte Alphense afvaltransporteur Simon Kemp verklaard dat Kemp op de Bult illegaal gif heeft gestort. Kemp was een hoofdspeler in het gifschandaal waarbij illegaal gif is gestort in de Coupé-polder. De Leidsche Courant schreef over mogelijke gifstort op de Bult een artikel op 5 maart 1988. Over Kemp is heel veel geschreven want tegen hem is in de jaren 90 een rechtszaak gevoerd.

Woonwijk Roomburg

In het begin van dit millennium maakte de Gemeente plannen om de nieuwe woonwijk Roomburg aan te leggen, vlakbij de Bult. Tegen deze plannen was veel verzet vanwege het risico van het weglekken van gif naar de nieuwe woonwijk. Het verzet werd aangevoerd door Abraham Filippo van wijkcomité Meerburg (later een gerespecteerd raadslid van het CDA) en Leen Barendregt, oud-directeur Gemeentewerken van de Gemeente Leiden (onder wiens verantwoordelijkheid de Bult viel in het verleden). Zij spanden een rechtszaak aan en kregen uiteindelijk bij de Raad van State gelijk. De Gemeente werd door de Raad van State gedwongen saneringsmaatregelen te nemen die de Gemeente nu zo vrolijk probeert af te bouwen. Lees er meer over in het Leidsch Dagblad van 8 april 2001.

Saneringsmaatregelen niet meer nodig?

De Gemeente stelt nu dat het laag houden van de grondwaterstand, bedoeld om het weglekken van gif tegen te gaan, niet meer nodig is omdat de verontreinigingen beneden de grenswaardes liggen. Dit stelt geenszins gerust want dit is dezelfde Gemeente die door de Raad van State moest worden gedwongen om deze maatregelen te treffen. De maatregel is destijds nooit bedoeld geweest als een tijdelijke maatregel, maar als een permanente. Zonder deze maatregel was de wijk Roomburg nooit gebouwd.
Lees ook de ingezonden brief van Leen Barendregt van 15 augustus er op na:  “Het is nog steeds verontreinigd water en kan bovendien zo weer stoffen bevatten die wel de saneringswaarden overschrijden, dan wel geheel nieuwe. Denk bij dit laatste aan het doorroesten van vaten. Niet voor niets werd de Bult destijds gekarakteriseerd als een tijdbom.”

Een gedachte over “Voorlichting afbouw saneringsmaatregelen de Bult”

  1. Een vrijwaring door de Gemeente Leiden aan bewoners van wijk Roomburg van toekomstige problemen met een Schone Grondverklaring is een absolute vereiste. Edoch geen garantie voor onze gezondheid.

    Verontreiniging beneden grenswaarden!…., er schijnen nog gifvaten te liggen die aan het doorroesten zijn!

    De genoemde afbouw door de Gemeente vind ik absoluut onacceptabel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *