Zorgen om de Bult duren voort

11 oktober 2001 besloot de Gemeente als saneringsmaatregel het grondwaterpeil te verlagen bij de Bult, zodat dit niet kon weglekken naar de geplande woonwijk Roomburg. Dit was voor de Raad van State aanleiding de schorsing van het plan op te heffen. De maatregelen die toen zijn ingesteld zijn dezelfde die de Gemeente nu wil afbouwen. Lees het artikel via deze link.

Leidsch Dagblad 11 oktober 2001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *